Dodana: 31 lipiec 2020 15:46

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2020 15:46

Przetarg na kolejny odcinek trasy Via Carpatia

W piątek (31.07) w Bielsku Podlaskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w obecności Rafała Webera, wiceministra infrastruktury, ogłosiła przetarg na budowę trzech fragmentów drogi ekspresowej S19 w regionie. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu przetarg 0 1.jpg

Są to odcinki na południe od Białegostoku o łącznej długości 30 km: Ploski – Haćki, Haćki – Bielsk Podlaski Zachodni, Bielsk Podlaski Zachodni – Boćki. Odcinki będą stanowić obejście Bielska Podlaskiego od strony zachodniej.

Rafał Weber podkreślił, że droga ekspresowa S19 będzie miała nie tylko międzynarodowe znaczenie, lecz również wpłynie na bezpieczeństwo kierowców, którzy przemierzają część tego regionu Polski. Poinformował, że kwota przeznaczana na dwie obecnie największe inwestycje drogowe w Podlaskiem - na drogi S19 Via Carpatia i S61 Via Baltica to 15 mld zł. Dodał, że jeszcze nigdy w Podlaskiem na inwestycje drogowe nie było przeznaczanych tak dużych środków.

– Jesteśmy konsekwentni w dążeniu do budowy sieci szybkiego ruchu. Jesteśmy bardzo konsekwentni w polityce zrównoważonego rozwoju – podkreślił Weber - bo Via Carpatia oprócz tego znaczenia komunikacyjnego, ma również ogromne znaczenie w podnoszeniu potencjału gospodarczego regionów, przez które prowadzi i tutaj w tej części Podlasia również takie znaczenie będzie miała – dodał wiceminister, który życzył również powodzenia w procedurze przetargowej oraz w realizacji inwestycji.

Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że Via Carpatia przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolicznych gmin. Zaznaczył, że inwestycja stanie się sercem układu komunikacyjnego tego regionu. – Nie spotykamy się na konferencji prasowej, na której mówimy tylko o potrzebie inwestycji, lecz na konferencji prasowej, gdzie ogłaszamy przetarg na budowę tej drogi i to jest ten wymiar, gdzie warto podkreślić, że nie mówimy pustymi słowami, lecz je dotrzymujemy. Dlatego też cieszę się z tego powodu jako mieszkaniec gminy Boćki, mieszkający przy tej drodze, czekający też na tę drogę – powiedział Stanisław Derehajło dziękując Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za proces uzgodnień przebiegu fragmentu Via Carpatia przez gminę Boćki, które prowadził w przeszłości jako wójt tej gminy.

Jak bardzo istotną inwestycją dla kraju jest budowa drogi S19 zwrócił uwagę Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Zaznaczył, że dzięki trasie Via Carpatia Europa będzie się jednoczyć w relacji Północ – Południe podobnie jak droga Via Baltica, która również będzie przebiegała przez Polskę i skomunikuje państwa nadbałtyckie z Europą Zachodnią. – Mam nadzieję, wszyscy tutaj mamy takie oczekiwanie, że budowa Via Carpatii, realizacja Via Baltici będzie takim istotny kursem w kierunku rozwoju gospodarczego wschodnich terenów Polski m.in. rozwoju turystyki, przemysłu. Jesteśmy chociażby w Bielsku, który cieszy się tym, że funkcjonuje tu wiele nowoczesnych przedsiębiorstw – powiedział wojewoda.

Na zakończenie wydarzenia przedstawiciele GDDKiA z oddziałów w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim oficjalnie wysłali do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o trzech przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie trzech fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim uruchamiając tym samym procedurę przetargową.

W spotkaniu uczestniczyli również lokalni samorządowcy gmin, przez którą będzie przebiegała Via Carpatia.

Obecnie w postępowaniach przetargowych w województwie podlaskim znajdują się już cztery fragmenty drogi S19 o łącznej długości 47,5 km. Są to odcinki wokół Białegostoku oraz na południe od miasta w stronę Lublina, aż od rzeki Narew w okolicach Plosek.

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook