Dodana: 13 luty 2019 16:12

Zmodyfikowana: 13 luty 2019 16:12

Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej zostanie zmodernizowane

Nawet o 70 proc. ma zwiększyć się przepustowość na przejściu granicznym Polska-Białoruś w Kuźnicy Białostockiej. Będzie to możliwe dzięki realizacji dwóch projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Prace w modernizacyjne mają zostać zakończone w marcu przyszłego roku.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umów na rozbudowę infrastruktury przejścia granicznego w Kuźnicy-07.jpg

Umowy dotyczące realizacji powyższych projektów podpisał we wtorek (12.02) Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, podczas spotkania na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka-Bruzgi.
 

– Realizacja przedsięwzięć pozwoli na usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw granicznych - zaznaczył wojewoda Bohdan Paszkowski. – Zdecydowanie ma zostać poprawiona przepustowość przejścia oraz przyśpieszona kontrola oczekujących w kolejce pojazdów. Zależy nam na tym i dokładamy starań, by obsługa graniczna była jak najlepsza.

Realizacja pierwszego z projektów: „Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej” została powierzona Przedsiębiorstwu Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz.
Podpisana dziś umowa opiewa na kwotę 8 999 000 zł.

W ramach Projektu liczba pasów drogowych wjazdowych i wyjazdowych zostanie zwiększona do czterech z dwóch obecnie istniejących, zbudowana zostanie nowa wartownia na potrzeby straży granicznej, nowa stalowa wiata chroniąca przed opadami atmosferycznymi miejsce kontroli. Powstanie nowy układ ogrodzeń oraz niezbędna infrastruktura techniczna: sanitarna, elektryczna i system instalacji teletechnicznych i telewizji przemysłowej oraz drogowej.

Umowa na realizację drugiego projektu pod nazwą „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej”, na kwotę 9 471 000 zł, podpisana została z Centrum Informatyki ZETO S.A. 

W jego ramach zostaną przebudowane cztery pawilony kontroli celno-paszportowej, zbudowane dwa nowe pawilony  oraz zamontowane wagi dynamiczne.
Modernizacja umożliwi  Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej na równoczesną kontrolę paszportową i celną samochodów ciężarowych. Według danych służb granicznych pracujących na przejściu w Kuźnicy teraz liczba pojazdów przejeżdżających przez przejście wynosi około 1120, a po zakończeniu prac może się zwiększyć do ok. 2160.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięć pochodzą z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2019 rok.
Oba projekty są realizowane we współpracy ze stroną białoruską, tzn. Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białorusi w Mińsku.

MS

 

 

facebook