Dodana: 25 styczeń 2018 14:39

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2018 09:16

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku o sytuacji w szpitalach

Sytuacja w szpitalach w związku z wypowiedzeniem przez lekarzy klauzuli opt-out- to główne zagadnienie, którym zajmowało się prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku na swoim posiedzeniu 24 stycznia 2018r. Poruszenie tego tematu przez Wojewódzką Radę podyktowane jest z jednej strony troską o zdrowie i interes pacjentów, z drugiej zapewnieniem godziwych warunków pracy i płacy lekarzy zatrudnionych w szpitalach.

Ilustracja do artykułu IMG_9874.JPG

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Prezydium WRDS, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku Pan Maciej Bogdan Olesiński, dyrektorzy niektórych szpitali ale także przedstawiciele związków  zawodowych lekarzy. Problem wypowiedzenia klauzuli opt-out jest bezpośrednią konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. W związku z powyższym doszło do sytuacji w której wynagrodzenie zasadnicze rezydenta jest wyższe niż lekarza specjalisty z wieloletnim stażem pracy zatrudnionego w szpitalu. Taka sytuacja powoduje znaczne trudności w zabezpieczaniu całodobowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Na posiedzeniu ustalono, że w ramach WRDS w Białymstoku zostanie powołany zespól problemowy ds. opieki zdrowotnej, który przedstawi Prezydium WRDS rekomendacje dotyczące dalszego procedowania tego tematu.

Ustalono również harmonogram posiedzeń plenarnych Rady i nakreślono główne planowane zagadnienia którymi będą na tych posiedzeniach dyskutowane.

D. Kaszyńska

facebook