Dodana: 28 kwiecień 2021 07:43

Zmodyfikowana: 26 maj 2021 11:56

Prawie 300 jednostek OSP z dofinansowaniem z budżetu województwa

Sejmik Województwa Podlaskiego zwiększył pulę pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Miało być 2 mln zł – będzie o 450 tys. więcej. Dzięki tym pieniądzom 110 podlaskich gmin będzie mogło zakupić lokalnym jednostkom OSP m.in. sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie.

Środki z budżetu Województwa Podlaskiego przekazane na wsparcie jednostek OSP

Gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania OSP od 25 stycznia do 26 lutego br. Zainteresowanie było bardzo duże, a komisja oceniająca zarekomendowała do dofinansowania 110 ofert. Kwota pozytywnie ocenionych wniosków przekroczyła założony wcześniej budżet. W związku z tym radni wojewódzcy podjęli decyzję o zwiększeniu puli pieniędzy z 2 mln zł do 2, 450 mln zł. Pozwoli to na wsparcie blisko 300  OSP działających na terenie 110 podlaskich gmin.  

Satysfakcji z podjętej przez sejmik uchwały nie krył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

- Dzięki decyzji radnych Województwa Podlaskiego możemy wesprzeć kilkaset jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozsianych po całym regionie. Sprawny, nowoczesny sprzęt, porządne wyposażenie oznaczają większe bezpieczeństwo mieszkańców. Wiadomo, że druhowie z OSP bardzo często jako pierwsi niosą pomoc – i nie chodzi tu tylko o gaszenie pożarów, ale o pomoc ofiarom wypadków, czy usuwanie skutków żywiołów i wiele innych działań. Na miejscu zdarzenia najczęściej są pierwsi. Ratują ludzkie życie i mienie – mówił. 

 

Infografika informująca o kwotach przekazanych na rzecz OSP w poszczególnych powiatach

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

Oceniając wnioski, brano pod uwagę m.in. stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Infografika informująca o kwotach przekazanych na rzecz OSP w poszczególnych powiatach

Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielanej z budżetu województwa podlaskiego, jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich zadań, a czas niezbędny do udzielenia pomocy znacznie się skróci. 

To nie pierwsza, tak duża dotacja przeznaczona na podlaskie Ochotnicze Straże Pożarne.

Infografika informująca o kwotach przekazanych na rzecz OSP w poszczególnych powiatach

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel 3,1 mln zł. Z tego 620 tys. zł trafiło do jednostek, które w kwietniu 2020 r. brały udział w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 

W załączeniu lista gmin z dofinansowaniem dla jednostek OSP oraz zmieniony regulamin konkursu.

Aneta Kursa
red.: Izabela Smaczna-Jórczykowska

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook