Dodana: 21 wrzesień 2018 10:11

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2018 13:57

Podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Nowosady

A dokładnie jej części o długości 24,1 km, na odcinku od Żywkowa do Nowosadów. Zrealizuje to firma Rubau Polska sp. z o.o. wspólnie z hiszpańską Construcciones Rubau S.A. Koszt tej inwestycji to 258,3 mln zł, jej budowa potrwa trzy lata.

Ilustracja do artykułu umowa na przebudowę DW 685 Zabłudów-Nowosady (4).JPG

W czwartek, 20 września stosowną umowę w tej sprawie podpisali: Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Stefan Bekir Assanowicz, prezes zarządu Rubau Polska sp. z o.o. W uroczystości udział wzięli także: marszałek Jerzy Leszczyński, radny wojewódzki Mikołaj Janowski oraz Pablo Sanudo Hacar, dyrektor ds. Kontraktacji i Rozliczeń Produkcji Rubau Polska sp. z o.o.

- Wbrew temu co się ostatnio mówi, że samorządy nic nie robią, my podpisujemy już 10. umowę na realizację podlaskich dróg. To największa jak dotąd inwestycja jeśli chodzi o Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – podkreśla marszałek. – Cała trasa zostanie wykonana w bardzo wysokim standardzie, będzie i ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, dwie obwodnice Narwi i Trześcianki o długości 6 km i estakada w dolinie rzeki Narew, co skróci drogę z Białegostoku do Hajnówki o 5 km.

Jak przypomniał marszałek Jerzy Leszczyński - wartość zamówienia pierwotnie szacowano na poziomie 123,61 mln zł. W I przetargu nieograniczonym (kwiecień 2017 r.) najniższa cena ofertowa wynosiła 176,5 mln zł (przetarg unieważniono, bo wykonawca się wycofał). W II przetargu nieograniczonym (grudzień 2017 r.) zarezerwowano środki na poziomie 176,5 mln zł, jednak najniższa oferta opiewała na 223,93 mln zł (przetarg unieważniono). Wykonawcę robót wyłoniono dopiero w 3 przetargu nieograniczonym (czerwiec 2018 r.) – cena ofertowa przekracza 258,3 mln zł.

- Liczyliśmy, że cena będzie niższa, ale na przestrzeni 14 miesięcy oferowany koszt robót wzrósł o 66,4 %, czyli bardzo dużo. Jednak to bardzo ważna inwestycja, oczekiwana, a pierwszy odcinek tej drogi jest już realizowany, a nic nie wskazuje na to, żeby ceny miały spadać – postanowiliśmy, że tę drogę trzeba dalej realizować bo jest ona dla województwa potrzebna – podkreśla marszałek.

To już kolejna inwestycja na drodze nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku (szczegóły TUTAJ) ruszyły prace na 8,5 km. odcinku drogi biegnącym od Zabłudowa do miejscowości Żywkowo. Koszt tej inwestycji wynosi 52 mln zł i w większości (44 mln zł) jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tym razem całkowita wartość projektu przekracza 265,8 mln zł. 75% zostanie pokryte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaś 25% ze środków własnych województwa.

Planowany termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy.

- Czeka nas duże i trudne zadanie – nie ma wątpliwości Stefan Bekir Assanowicz, prezes zarządu Rubau Polska sp. z o.o. – Przygotowujemy się do startu od już, w przyszłym tygodniu będziemy przejmować plan budowy. Zdajemy sobie sprawę jak istotna jest ta droga w tej części Podlasia.

A radny Mikołaj Janowski dodał: - To wielki dzień dla mnie jako samorządowca. Podpisana umowa łączy już całość drogi Zabłudów – Nowosady. Jest ważna ze względów społecznych, gospodarczych i turystycznych – podkreśla radny. – Ta droga prowadzi do dwóch przejść granicznych międzynarodowych: w Białowieży i kolejowego w Siemianówce. Myślę, że przyczyni się ona do rozwoju regionu, powstania kolejnych miejsc pracy, a na mapie woj. podlaskiego jego część południowo-wschodnia będzie bardzo doinwestowana ponieważ łącznie na ten teren przeznaczonych zostało już 1,3 mld zł.

 

O PROJEKCIE

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku od granicy gminy Zabłudów do m. Nowosady o długości 24,1 km. Trasa zostanie wyposażona m.in. w zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, ścieżki rowerowe/ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych. Projekt przewiduje także 2 obiekty mostowe o długości 782,9 m (z estakadą w dolinie rz. Narew), 2 obwodnice (m. Narew i Trześcianka) o łącznej długości 5,93 km.

 

 

 (mk)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook