Dodana: 11 styczeń 2019 09:24

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 09:25

Od 1 stycznia gmina Choroszcz wprowadziła „Choroską Kartę Seniora”

„Choroska Karta Seniora” przeznaczona jest dla osób powyżej 65. roku życia, które stale zamieszkują na terenie gminy Choroszcz. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna jest bezterminowo.

Ilustracja do artykułu hands-981400_960_720.jpg

- Widząc jak seniorzy w innych gmin z tego korzystają, również w gminie Choroszcz chcieliśmy umożliwić naszym seniorom korzystanie z ulg na dobra i usługi – wyjaśnia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Choroską Kartę Seniora zainteresowani mogą już odbierać w urzędzie. Karta zawiera podstawowe dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Istotna informacja: „Choroska Karta Seniora” ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz jego wiek.

„Choroska Karta Seniora” oferuje szereg korzyści, zarówno przedsiębiorcom, jak i seniorom.

Seniorzy posługujący się tą kartą w wybranych miejscach otrzymają odpowiednie zniżki; wysokość, rodzaj i czas obowiązywania ulg zależą wyłącznie od decyzji firm i instytucji, które przystąpiły do programu. Lista Partnerów jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.choroszcz.pl) w specjalnie do tego celu stworzonej zakładce „SENIOR”. W chwili obecnej są to na przykład zniżki na usługi hotelowe, turystyczne, gastronomiczne, kulturalne i inne.

Lista Partnerów „Choroskiej Karty Seniora” jest otwarta – zainteresowani przedsiębiorcy cały czas mogą zgłaszać się i przystępować do programu. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela p. Izabela Oniszczuk z Urzędu Miejskiego w Choroszczy (e-mail: ioniszczuk@choroszcz.pl; tel.: 85 713 22 17).

Serdecznie zachęcamy do współpracy z Gminą Choroszcz w ramach Programu „Choroska Karta Seniora”.

Za: UM Choroszcz
(opr.mk)

facebook