Dodana: 5 sierpień 2020 09:56

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2020 09:56

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Łapach

Podniesie się jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych (ZSM) im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) w Łapach. Doposażone zostaną pracownie i warsztaty obu szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki, młodzież będzie mieć m.in. zajęcia dydaktyczne i doradztwo zawodowe, a sześciu nauczycieli przejdzie szkolenia i studia podyplomowe. Wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020.

Ilustracja do artykułu 20200804_101434.jpg

Wartość projektu pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” to 4 mln zł (3 mln zł - doposażenie szkół, 1 mln zł - doskonalenie zawodowe i stypendia). Wkład własny Powiatu Białostockiego wyniesie 450 tys. zł.

Projekt został zatwierdzony w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Starosta Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe podpisali we wtorek (4.08) pełne dokumentacje, by móc je teraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego, gdzie podpisana będzie umowa na dofinansowanie i realizację projektu.

Nowa jakość kształcenia

Zespół Szkół Mechanicznych planuje utworzyć klasę o profilu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pomysłodawcą był starosta Perkowski, który wyjaśnia, że warto dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, a po tym kierunku młodzi ludzie bez problemu znajdą zatrudnienie. W ramach Projektu planowane są: dostosowanie i zakup wyposażenia do pracowni energii odnawialnej w ZSM oraz dostosowanie i zakup wyposażenia do 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W ramach Projektu przewidziano też m.in. zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla uczniów, kursy i szkolenia w podziale na zawody, kursy przygotowawcze do matury (z matematyki, angielskiego, informatyki), warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek, wycieczki do firm, pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych.

Projekt ma być realizowany w latach 2020-2022. Zakończenie przewidziano na 31 sierpnia 2022 r.

źródło i foto: Starostwo Powiatowe w Białymstoku
oprac. Anna Augustynowicz

facebook