Dodana: 19 październik 2015 20:07

Zmodyfikowana: 19 październik 2015 20:07

Jest decyzja Ministerstwa Zdrowia o zmianie przebiegu strefy uzdrowiskowej w Augustowie

To epokowa chwila dla Augustowa, która powoduje, że nasze miasto znów może oddychać pełną piersią, a oba jego płuca: gospodarka i turystyka mogą się zgodnie rozwijać. – podkreślił na wstępie burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Nie mogliśmy pozwolić sobie, aby miasto przez cały rok utrzymywało się tylko z jednej gałęzi gospodarki. To jest ten moment, kiedy mieszkańcy Augustowa ponownie mogą patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

Pozytywna decyzja Ministerstwa Zdrowia ucieszyła także marszałka województwa podlaskiego Mieczysława Baszko, który przyznał, że od dawna na nią czekał. – Augustowa nie można porównywać do innych, małych miast uzdrowiskowych, jak Supraśl czy Krynica – zaznaczył marszałek Baszko. – Tam nie ma miejsca na tereny inwestycyjne. Nie można jednym schematem obejmować wszystkich uzdrowisk w Polsce, a Augustów zdecydowanie wymyka się spod tego schematu. Tu przemysł istniał od wielu lat i on tu nadal musi istnieć. Mieszkańcy nie utrzymają się z turystyki, która przynosi dochody przez 2-3 miesiące w roku. Ta decyzja była bardzo potrzebna, między innymi po to, aby mieszkańcy zarówno Augustowa, jak i całego województwa stąd nie wyjeżdżali.

Marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko pogratulował burmistrzowi, radnym i mieszkańcom także nabycia nowych terenów inwestycyjnych. – Bardzo dobrze się stało, że burmistrz w tych kwestiach inwestycyjnych patrzy dalekosiężnie. Ze swojej strony, potwierdzam, że w Regionalnym Programie Operacyjnym mamy środki na tereny inwestycyjne. Chcemy wykorzystać je na uzbrojenie tych terenów, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Z mojej strony jest deklaracja, że środki finansowe u nas są dostępne – proszę składać tylko wnioski – zadeklarował marszałek Baszko, co zgromadzeni na sali radni miejscy przyjęli gromkimi brawami.

Dyskusję na temat konsekwencji podjętej decyzji Ministra Zdrowia uzupełnił także zastępca burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk – Należy podkreślić, że ta decyzja nie zmienia nic jeśli chodzi o możliwość rozwoju usług sanatoryjnych w naszym mieście. Ten dokument to właśnie pogodzenie dwóch dróg rozwoju naszego miasta – turystyki i działalności sanatoryjnej przy harmonijnym rozwoju terenów inwestycyjnych, umożliwiającym tworzenie nowych miejsc pracy.

Dyskusję na temat konsekwencji podjętej decyzji Ministra Zdrowia uzupełnił także zastępca burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk – Należy podkreślić, że ta decyzja nie zmienia nic jeśli chodzi o możliwość rozwoju usług sanatoryjnych w naszym mieście. Ten dokument to właśnie pogodzenie dwóch dróg rozwoju naszego miasta – turystyki i działalności sanatoryjnej przy harmonijnym rozwoju terenów inwestycyjnych, umożliwiającym tworzenie nowych miejsc pracy.

facebook