Dodana: 11 maj 2020 12:57

Zmodyfikowana: 12 maj 2020 08:10

Jest umowa na wiadukt nad trasą Rail Baltica w Uhowie

W Uhowie powstanie wiadukt drogowy nad torami. To pierwsza inwestycja na odcinku trasy Rail Baltica pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem. Umowa na jej realizację została podpisana podczas poniedziałkowej konferencji (11.05), w której udział wziął wicemarszałek Marek Olbryś. Wiadukt ma być gotowy w listopadzie.

Ilustracja do artykułu Konferencja dot. budowy wiaduktu w Uhowie -- 11.jpg

- Od lat nasz region nie był doceniany, nie był na pierwszej linii inwestycji kolejowych, a teraz jest naprawdę wielkim placem budowy kolei – mówił podczas konferencji Marek Olbryś.

Zaznaczył, że „wiadukt naprawdę będzie bardzo bezpieczny i niekolizyjny” oraz, że „budzi bardzo wiele szacunku dla dokonań w inżynierii drogowej i kolejowej”.

- Samorząd województwa będzie starał się również dopasować swoją infrastrukturę drogową do istniejących szlaków kolejowych, które są wyzwaniem na przyszłość – dodał wicemarszałek.

Nowy wiadukt będzie elementem powstającej obwodnicy Uhowa. Połączy zmodernizowaną ul. Kolejową z drogą wojewódzką nr 682. Ma mieć 130 m długości i szerokość ponad 25 m.

Docelowo wiadukt w Uhowie ma zastąpić istniejący przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Kościelnej. W ramach przyszłych prac modernizacyjnych na trasie Rail Baltica w miejsce przejazdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują przejście podziemne dla pieszych prowadzące do przystanku kolejowego. Ruch samochodów będzie natomiast przebiegał po obwodnicy i nowym wiadukcie. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy zyskają dwie bezpieczne przeprawy przez tory.

Inwestycja ta realizowana jest wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Województwo Podlaskie reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Umowę w imieniu stron podpisali: Krzysztof Pietras, dyrektor regionu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz reprezentanci Wykonawcy: Jacek Siemieniuk, prezes zarządu firmy Budrex. sp. z o.o. i Dariusz Wawrzak, wiceprezes przedsiębiorstwa. W konferencji wzięła udział także Elżbieta Bąk, dyrektor projektu.

 

 

Finansowanie inwestycji to 12,8 mln zł z projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie odpowiedzialny za sfinansowanie usługi nadzoru autorskiego oraz obsługi laboratoryjnej.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Wykonawca rozpocznie prace w przeciągu dwóch tygodni i ma zakończyć je w listopadzie.

Budowany w Uhowie obiekt, to pierwsza inwestycja na odcinku międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem.

- W tej chwilu jesteśmy na końcowym etapie wyboru wykonawcy, podpisania umowy z wykonawcą na odcinek Czyżew – Białystok – mówił uczestniczący w konferencji online Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Obiekt, na budowę którego dziś podpisywana jest umowa, znajduje się na tym odcinku między Łapami, a Białymstokiem, ale również wpisuje się w ten program bezkolizyjnych połączeń drogowych na skrzyżowaniach z linią kolejową. Linia kolejowa jest projektowana i modernizowana na 200 km/h.

Nowy wiadukt w Uhowie to pierwszy z 33 obiektów, które zostaną wybudowane na odcinku Rail Baltica pomiędzy Białymstokiem i Czyżewem.

- To pokazuje skalę problemu, ale i skalę udogodnień. Na całym odcinku od Czyżewa do Białegostoku nie będzie skrzyżowań w poziomie szyn – podkreślił Ireneusz Marchel.

Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski

 

 

 

facebook