Dodana: 4 sierpień 2020 09:36

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2020 14:03

II tura konsultacji społecznych: linia kolejowa nr 6 Białystok – granica państwa

W związku z realizacją na potrzeby PKP PLK S.A. projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)” Aurus Asper Sp. z o. o. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji. W ramach II tury konsultowane są aspekty związane ze zdefiniowanymi wariantami.

Ilustracja do artykułu Dworzec PKP konferencja 0 6.jpg

Po zapoznaniu się z proponowanymi wariantami prosimy o wyrażenie swoich opinii poprzez uzupełnienie dołączonej ankiety.

Uzupełnioną ankietę proszę przesłać na  adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl, (w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje – II tura”), bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15 - 888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w terminie do 17 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook