Dodana: 20 maj 2020 13:31

Zmodyfikowana: 20 maj 2020 13:47

Funkcjonariusze podlaskiej Służby Więziennej cyklicznie oddają krew

Ponad 40 litrów krwi oddało w czasie pandemii ponad 100 dawców z szeregów podlaskiej Służby Więziennej (SW). Akcja honorowego oddawania krwi miała miejsce w Zakładach Karnych, Aresztach Śledczych, a nawet w przeznaczonym w tym celu autobusie zwanym "Krwiobusem".

Ilustracja do artykułu dcbc3ba28ab8d0f2ffb0c18ad8df6d9d8cdf290a.jpg

Po ogłoszeniu w kraju pandemii koronawirusa, sytuacja w regionalnych stacjach krwiodawstwa znacznie się pogorszyła. Drastycznie spadła liczba czynnych dawców, zapasy zgromadzonej krwi szybko ubywały.

W odpowiedzi na liczne apele centrów krwiodawstwa w podlaskich więzieniach i aresztach śledczych funkcjonariusze SW zorganizowali akcje honorowego oddawania krwi.  Z wieloma instytucjami jednostki SW z naszego województwa są zaprzyjaźnione od wielu lat.  Ponadto znaczna część mundurowych podlaskiego więziennictwa to honorowi dawcy. W wielu jednostkach działają też kluby dawców krwi. Funkcjonariusze zgodnie przyznają, że apele o oddanie krwi nie mogły pozostać bez odzewu, a honorowe krwiodawstwo jest częścią ich tożsamości.

Akcja honorowego oddawania krwi nie zwalnia tempa.  Do jednostek oddalonych od dużych miast zazwyczaj przyjeżdża "Krwiobus", gdzie funkcjonariusze mają możliwość bez problemu stawić się osobiście, bez dodatkowych kłopotów związanych z dojazdem. Strażnicy więzienni z podlaskich jednostek cierpliwie czekają aż upłynie odpowiedni czasokres i znowu będą mogli oddać krew. Zakład Karny w Białymstoku już szykuje się do kolejnej akcji zaplanowanej na przełom maja i czerwca.

Źródło/fot.: Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski

facebook