Dodana: 9 sierpień 2018 13:10

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2018 08:13

Bezpieczny MOF jako model współpracy tematem wizyty studyjnej w Olsztynie

Założenia projektu "Bezpieczny MOF jako model współpracy w ramach III filaru", realizacja i korzyści z niego wynikające - to główne tematy podejmowane na spotkaniu studyjnym, które odbywa się w dniach 8 - 10 sierpnia w Olsztynie. W wizycie udział biorą m.in. samorządowcy z Podlaskiego, wśród nich wicemarszałek województwa Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu zywno.jpg

Projekt pn. „Bezpieczny MOF” ma zapewnić wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa w wyniku zwiększenia efektywności działania służb oraz stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. Wymaga to inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania.

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele czterech obszarów funkcjonalnych, tj.:
• Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna,
• Aglomeracji Opolskiej,
• Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
• Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z ramienia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w wizycie studyjnej uczestniczą przedstawiciele:
• Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
• Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
• Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku,
• Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku,
• Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - burmistrzowie oraz wójtowie gmin wchodzących w skład BOF.

W planie spotkania przewidziano m.in. wizytę na terenie budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

Wizyta studyjna zorganizowana została przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna (gdzie realizowany jest projekt „Bezpieczny MOF”).

facebook