Dodana: 3 marzec 2021 16:06

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2021 12:54

Bezpieczne i bezkolizyjne skrzyżowanie w Nowym Dworze już otwarte!

Kierowcy mogą już poruszać się po przebudowanym skrzyżowaniu w Nowym Dworze, w powiecie sokólskim. W środę (3.03) w uroczystym otwarciu inwestycji samorząd województwa reprezentował Paweł Wnukowski, radny wojewódzki. Jej koszt to 1,3 mln zł, pieniądze pochodziły z budżetu województwa.

Przedstawiciele gminy, powiatu i województwa przecinają wstęgę skrzyżowaniu w Nowym Dworze

Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. Wykonano wyspy, lewoskręty, kanalizację. Położona została nowa nawierzchnia, wyczyszczono przydrożne rowy i wykonano skarpy. Poza tym, oznakowano nowe skrzyżowanie.

– Ta inwestycja stanowi zwieńczenie wspólnego przedsięwzięcia, jakie w zeszłym roku przeprowadziły wspólnie gmina Nowy Dwór i powiat sokólski. Była to budowa drogi do Nowego Dworu – zaznaczył Paweł Wnukowski.

Podkreślił też, jak ważne było to zwieńczenie, czyli przebudowa skrzyżowania. Było tu bardzo niebezpiecznie, dochodziło do wielu wypadków śmiertelnych. Tę inwestycję sfinansował samorząd województwa.

– Nie poprzestajemy na tym. W powiecie są potrzebne kolejne rozbudowy dróg – dodał radny.

O świetnej współpracy samorządów mówił również Jerzy Białomyzy, wicestarosta sokólski:

– Cieszymy się, że dzięki niej możemy poprawiać infrastrukturę drogową, a co za tym idzie, jakość życia mieszkańców – zaznaczył. – Drogi są naszym krwiobiegiem. Mówi się, że sukces ma wielu ojców, ale w przypadku tej inwestycji rzeczywiście tak jest.

Natomiast Andrzej Humienny, wójt Nowego Dworu podkreślił znaczenie tej inwestycji dla całego województwa:

– To główny ciąg komunikacyjny do przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Korzystają z niego mieszkańcy gmin ościennych: Dąbrowy, Suchowoli, Sztabina, Lipska, praktycznie całego powiatu augustowskiego. O wypadkach śmiertelnych na tym skrzyżowaniu świadczą widoczne tu krzyże. Ta inwestycja sprawi, że poczujemy się tu nareszcie bezpiecznie – powiedział wójt.

Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 670 i drogi powiatowej nr 1249B, w pobliżu miejscowości Nowy Dwór, kosztował 1,3 mln zł.

To nie koniec prac drogowych w tej części województwa.

– Mamy początek roku i właśnie trwa przetarg na wykonanie nowej nawierzchni w Lipsku. Działamy dalej na tym terenie – zapowiedział Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

tekst: Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Półtorak
fot.: Marcin Nawrocki

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook