Dodana: 20 lipiec 2020 11:34

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2020 11:34

50-lecie święceń kapłańskich abp. Sławoja Leszka Głódzia i poświęcenie samochodu strażackiego OSP Bobrówka

Jubileuszowa msza święta, odznaczenia, kwiaty i gratulacje. Tak w niedzielę (19.07) w Bobrówce, rodzinnej miejscowości abp. Sławoja Leszka Głódzia, świętowano pół wieku jego kapłańskiej drogi. Uroczystość połączono z poświęceniem wozu strażackiego lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Samorząd Województwa Podlaskiego na obu wydarzeniach reprezentowali radni: Jadwiga Zabielska i Paweł Wnukowski.

Ilustracja do artykułu 50-lecie święceń kapłańskich abp. Sławoja Leszka Głódzia.jpg

Pół wieku posługi kapłańskiej

 

Podwójne świętowanie w Bobrówce rozpoczęło się mszą św. w miejscowym Kościele p.w. Matki Odkupiciela. Eucharystię zakończył szereg podziękowań i gratulacji skierowanych do abp. Głódzia. Duchowny, a także zasłużeni strażacy z jednostki OSP w Bobróce otrzymali odznaczenia nadawane przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Z okazji 50-lecia święceń kapłańskich metropolity gdańskiego marszałek Artur Kosicki wystosował list odczytany przez Jadwigę Zabielską. Odniósł się w nim do ciekawej kapłańskiej drogi duchownego, któremu przyszło Słowo Boże głosić od Szudziałowa po Warszawę, Gdańsk, czy nawet Paryż.

 

- Zawsze jednak, w tym ziemskim pielgrzymowaniu, Jego Ekscelencja odważnie i nieugięcie stał na straży nauk i wartości Kościoła Katolickiego, otwierając ludzkie umysły ku Bogu oraz umacniając w nich wiarę katolicką – pisał marszałek.

 

Druhowie z nowym pojazdem gaśniczym i dotacjami!

 

Lokalna społeczność świętowała w niedzielę podwójną uroczystość. Tuż po jubileuszowej mszy św. abp. Głódź poświęcił nowy samochód strażacki OSP Bobrówka. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac przed miejscowym Domem Młodego Strażaka.

 

Marszałek Artur Kosicki w liście sporządzanym z tej okazji gratulując zakupu podkreślił, że dzięki tej inwestycji, druhowie z jednostki będą mogli szybko i sprawnie dotrzeć na miejsca różnych zdarzeń wymagających interwencji.

 

- Wam – druhom z OSP w Bobrówce, zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego będzie szczególnie pomocny w udzielaniu ratunku osobom tego potrzebującym. Są to bowiem sytuacje, w których o ludzkim zdrowiu oraz życiu decydują wręcz minuty i sekundy - pisał w liście Artur Kosicki.

 

Jadwiga Zabielska oraz Paweł Wnukowski przekazali druhom z Bobrówki dwa symboliczne czeki. Pierwszy, opiewający na kwotę 50 tys. zł, to dofinansowanie z rekordowej w tym roku puli ponad 3 mln zł, przyznanej przez Sejmik Województwa Podlaskiego na rzecz wsparcia podlaskich jednostek OSP. W jej ramach dotacje na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania otrzymają jednostki z 92 podlaskich gmin.

 

Strażakom-ochotnikom z Bobrówki radni wojewódzcy przekazali też 5 tys. z puli 620 tys. zł, którą sejmik województwa przeznaczył dla jednostek biorących udział w akcji gaśniczej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

- Jest mi niezmiernie miło, że przyznając poszczególnym jednostkom OSP dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego, mogliśmy również przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. To znakomity dowód na realizację w praktyce, deklarowanych przez obecne władze samorządowe województwa podlaskiego działań na rzecz dobra społecznego – pisał w liście marszałek Kosicki odnosząc się do przekazanych jednostce dotacji.

 

Małgorzata Sawicka

fot. Cezary Rutkowski


Abp Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 r. w Bobrówce (powiat moniecki). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 r. z rąk bp. Henryka Gulbinowicza, administratora apostolskiego w Białymstoku. Doktoryzował się w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich, a od września 1981 r. pracował w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, gdzie prowadził sekcję Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz sekcję Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego. 21 stycznia 1991 r., wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce, został mianowany przez Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 26 sierpnia 2004 r Jan Paweł II mianował abp. Głódzia ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej, a 17 kwietnia 2008 r. Benedykt XVI – metropolitą gdańskim.

 

facebook