Dodana: 4 maj 2021 09:00

Zmodyfikowana: 4 maj 2021 09:00

4 maja – Powodzenia na maturze!

W poniedziałek (4.05) rozpoczynają się w Polsce egzaminy maturalne. Od lat jest to wydarzenie, które wywołuje duże emocje zarówno wśród samych maturzystów, jak i wśród wszystkich trzymających za nich kciuki – ich rodzin, przyjaciół i znajomych. A jak wygląda historia matur na świecie i w Polsce? Oto różne ciekawostki i fakty na ten temat.

Dłoń trzymająca kwiatek. Napis "powodzenia na maturze"

Egzamin dojrzałości jako pierwszy pojawił się w Prusach w 1812 roku Nie gwarantował on jednak dostania się na studia. Stało się to dopiero w 1832 roku, kiedy również wprowadzono podział matury na część pisemną i ustną. Na pisemnej maturze uczniowie musieli przetłumaczyć teksty z łaciny i greki, napisać wypracowanie z niemieckiego i łaciny, rozwiązać ćwiczenia z francuskiego oraz zadania matematyczne. Na egzaminie ustnym byli sprawdzani ze wszystkich przedmiotów wykładanych w szkole.

Historyczne maturalne tematy

W Polsce, po odzyskaniu niepodległości, jako pierwsi zdawali maturę uczniowie z rocznika szkolnego 1918/19. Zachowały się jeszcze ówczesne tematy maturalne, np. z języka polskiego były to następujące tematy wypracowań pisemnych:

a/ Charakterystyka Rymwida z „Grażyny” Mickiewicza,

b/ Służba wojskowa jako szkoła charakterów,

c/ Co zawdzięczam szkole ?

Wokół przedwojennej polskiej matury narosło wiele mitów. Niektórzy uważają nawet, że osoba, która ukończyła maturę przed 1939 rokiem, mogła równać się pod względem posiadanej wiedzy ze współczesnym magistrem. Z dzisiejszej perspektywy trudno jest jednak dać odpowiedz, na ile prostsze, a na ile trudniejsze były maturalne pytania naszych dziadków.

Akcenty polityczne w czasach PRL

W PRL-u matura była sprawą wagi państwowej, szczególnie w latach tzw. okresu stalinizmu (1949 – 1956). Nad jej przebiegiem czuwali wówczas przedstawiciele komitetów partii i ZMP. Wytyczne mówiły, że egzamin ma sprawdzić "umiejętności wiązania teorii z praktyką oraz stopnia dojrzałości politycznej i społecznej do spełnienia obowiązków obywatela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Akcenty polityczne podczas egzaminu dojrzałości w PRL były widoczne jeszcze pod koniec lat 60. Najlepiej świadczy o tym jeden z tematów na pisemnej maturze z języka polskiego w 1969 roku, którzy brzmiał: "W oparciu o dowolnie wybrane utwory z literatury XX wieku uzasadnij słowa I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki – Dzieła wielkie powstawały zawsze w najściślejszej więzi z losami narodu, z jego najgłębszymi pragnieniami, z walką przeciw krzywdzie i upodleniu człowieka, z walką o wolność, o urzeczywistnienie postępu i ogólnoludzkich ideałów".

Maturalne terminy w 2021 roku

Obecna struktura matur w Polsce obowiązuje od 2005 roku. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.

W obecnym 2021 roku, egzamin maturalny w terminie głównym, zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca a egzamin w terminie poprawkowym – 24 sierpnia.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 roku, a dla osób poprawiających w sierpniu – 10 września 2021 roku.

Wszystkim zdającym tegoroczne egzaminy dojrzałości życzymy powodzenia na maturze.

O maturzystach i wyzwaniach jakie przed nimi stoją nie zapomniał marszałek Artur Kosicki, który życzy sukcesów młodym ludziom sukcesów.

   

oprac. Jerzy Górko

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook