Dodana: 23 maj 2018 15:27

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 10:52

22 gminy podpisały w Boćkach kolejne umowy na dofinansowanie dla jednostek OSP

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali dziś, 23 maja kolejne umowy na pomoc finansową dla jednostek OSP. Tym razem z dodatkowych środków na wyposażenie, sprzęt gaśniczy, czy umundurowanie cieszyć się mogą strażacy ochotnicy z 22 gmin bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Ilustracja do artykułu spotkanie w Bockach, podpisanie umów z OSP.jpeg

- Sprawujecie bardzo ważną funkcję w zakresie niesienia pomocy, przyjeżdżacie często pierwsi do zdarzeń i odjeżdżacie ostatni, a dodatkowo działacie w swoim środowisku.  – zwrócił się do strażaków ochotników marszałek Jerzy Leszczyński. - Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane. Dziękuję też wójtom i burmistrzom za wsparcie dla jednostek OSP i za dobra współpracę z samorządem województwa.

- To już kolejne spotkanie, podczas którego podpisujemy umowy na dofinansowanie jednostek OSP. Zarząd województwa z jednakową troską patrzy na całość województwa, na wszystkie powiaty, gminy, dlatego też wszyscy wnioskodawcy, którzy zwrócili się o pomoc, pieniądze dostali – dodał Stefan Krajewski.

W ramach dotacji strażacy mogą znacząco poprawić jakość swojego sprzętu, np. kupić specjalistyczną odzież ochronną: ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., ale też kupić drobny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, służący do zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (defibrylatory, motopompy, pilarki ratownicze, wentylatory oddymiające itp.).

Kwota przeznaczana z budżetu województwa na potrzeby OSP jest systematycznie zwiększana. W budżecie województwa na 2016 rok zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł. Wsparcie otrzymały wówczas 62 jednostki samorządowe. W ubiegłorocznym budżecie województwa (2017 r.), na taką pomoc zabezpieczono dwukrotność kwoty poprzedniej - 400 tys. zł. - wtedy dotację otrzymało 101 samorządów - wszyscy wnioskujący. W tym roku przeznaczono rekordową kwotę 800 tys. zł.

Gminy z powiatu białostockiego do których trafi pomoc finansowa na wsparcie OSP: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy
Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów.

Gminy z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, do których trafi pomoc finansowa na wsparcie OSP: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, miasto Brańsk, Czeremcha, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Hajnówka, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Rudka, gmina Siemiatycze, miasto Siemiatycze, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Wyszki.

 (at)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook