Dodana: 6 wrzesień 2019 13:07

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 13:07

XIII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku i Gmina Czarna Białostocka zapraszają na „XIII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej”. Wydarzenie odbędzie się od 7 do 8 września br. w Czarnej Białostockiej.

Ilustracja do artykułu Logo_Spotkania Hubertowskie 2019.jpg

Spotkania Hubertowskie to promowanie kultury związanej z łowiectwem i myślistwem na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Tradycyjnie, rozpoczną się zawodami w strzelectwie myśliwskim na strzelnicy w Karakulach.

W godzinach popołudniowych w „Dworku na Skraju Puszczy” w Czarnej Białostockiej rozpocznie się Międzynarodowe Seminarium Naukowe ph. „Gospodarka łowiecka warunkiem istnienia zwierzyny łownej”, połączone z wystawą udostępnioną przez Ryszarda Wagnera „Łowiectwo w grafice europejskiej od XIV do XVIII wieku”.

W niedzielę, po uroczystej Mszy św. Huberta, w kościele pw. Świętej Rodziny, wystąpi  Zespół Muzyki Myśliwskiej „Galindowe rogi” z Nadleśnictwa Maskulińskie.
Dalsza część imprezy odbędzie się nad zalewem Czapielówka. W plenerze, w otoczeniu puszczańskich lasów – wystawy, stoiska edukacyjne nadleśnictw, kiermasze produktów szkółkarskich, pokazy sprzętu policyjnego, stoiska rzemieślnicze i producentów regionalnej żywności. W trakcie rozegrany zostanie II Bieg Hubertowski zorganizowany przez Grupę Biegową Czarna Białostocka na dystansie 1918 m - bieg rodzinny nawiązujący do daty odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz bieg główny ścieżkami leśnymi na dystansie 10,5 km.

Uhonorowani zostaną zwycięzcy zawodów strzeleckich, wędkarskich i tradycyjnie - konkursu kulinarnego „Hubertowskie Jadło”.  W części muzycznej wystąpią zespoły „Galindowe Rogi”, „Trans”, Trio „Akord”, „Diley” i Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka. 

Spotkania Hubertowskie to promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej oraz doskonała sposobność do wymiany doświadczeń ludzi związanych z lasem, tu bowiem spotykają się miłośnicy łowiectwa, myślistwa z różnych rejonów Polski oraz z zaprzyjaźnionych kół zza wschodniej granicy. To także okazja do aktywnego wypoczynku i poszerzenia wiedzy o otaczającej Puszczy Knyszyńskiej niezależnie od wieku.

mat.org.
oprac.ak

 

facebook