Dodana: 22 sierpień 2018 09:12

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2018 09:12

Patronat Wrót Podlasia: „LiteraTOUR 2018 – Podróż do wnętrza opowieści”

Od ostatniego tygodnia sierpnia do grudnia 2018 roku w Filii Bibliotecznej w Kleosinie realizowany będzie bezpłatny projekt „LiteraTOUR 2018 – Podróż do wnętrza opowieści”.

Ilustracja do artykułu literatour-banner.jpg

Filia Biblioteczna w Kleosinie podlega pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kleosinie z Oddziałami Gimnazjalnymi.

Projekt LiteraTOUR 2018 z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej dla uczniów klas IV – VIII z terenu powiatu białostockiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W przedsięwzięciu weźmie udział szesnaścioro uczestników w wieku od 10 do 15 lat.

 

Główne cele projektu to promocja nowości wydawniczych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja miejsc związanych z kulturą materialną i piśmienniczą regionu, zapoznanie młodych czytelników z treścią wybranych tekstów literackich - w tym piosenek regionalnych -oraz podjęcie wspólnej próby ich twórczej interpretacji. Niebagatelne znaczenia ma również promowanie talentów i zaangażowania młodych Podlasian na forum publicznym oraz popularyzacja stowarzyszeń hobbystycznych działających na terenie regionu.

Bogata formuła projektu „LiteraTOUR” zakłada m.in. zajęcia interaktywne w muzeach i instytucjach popularyzujących wiedzę z zakresu kultury ludowej i piśmiennictwa – uczestnicy odwiedzą Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie – skansen w Jurowcach oraz Białostocki Teatr Lalek. Nieszablonowe myślenie i leksykalne zasoby młodych czytelników rozwinięte zostaną w trakcie warsztatów i aktywności, których lejtmotyw stanowić będzie swoiste „snucie opowieści”. Uczestnicy zasiądą przy stole Mistrza Gry, by poznać tajniki narracyjnych gier fabularnych (RPG) i bogato ilustrowane podręczniki do gry z prywatnej kolekcji; podczas zajęć plastycznych kreatywna młodzież wybrane książki zamykać będzie w ramach piktogramów, a refreny regionalnych piosenek przekształci w autorskie opowiadania; nie zabraknie także wrażeń teatralnych – za sprawą LARP-ów (live action role-playing) uczestnicy wejdą w skórę bohaterów ulubionych lektur i przeżyją przygody rodem z kart powieści.

Wrzesień i październik uczestnicy „LiteraTOUR” spędzą pod opieką instruktorów Stowarzyszenia „Żywia” – Białostockiego Klubu Larpowego, którzy specjalizują się w teatrze improwizacji. Cykl sześciu warsztatów gry larpowej, w tym zajęcia improwizacyjne, psychoedukacyjne, literackie, kostiumowe i charakteryzatorskie przygotuje młodzież do gry głównej na terenie skansenu w Jurowcach. Tematem przewodnim finałowego spektaklu będzie kryzys czytelniczy w najmłodszych grupach wiekowych. Uczestnicy gry postarają się zaradzić problemowi i pokazać światu jak wiele radości oraz cennych doświadczeń skrywa się na kartach książek. Grę poprzedzi sesja fotograficzna, a młodzi aktorzy staną się ozdobą plakatów promujących czytelnictwo oraz trafią na karty kalendarza "Zaczytany rok 2019", w którym uwieczniona zostanie ich literacko-teatralna przygoda.

Jednym z ostatnich punktów programu będą warsztaty „Zaczytani – zblogowani” z wykorzystaniem nowych mediów. Pod okiem białostockiej blogerki Sylwii Łupińskiej, popularyzującej literaturę oraz rękodzieło autorki strony nieperfekcyjnie.pl, uczestnicy projektu założą i „umeblują” bloga, na którym znajdą się wszystkie materiały powstałe w trakcie ich jesiennej podróży do wnętrza opowieści.

Projekt „LiteraTOUR” realizowany będzie od 29 sierpnia do początku grudnia 2018 roku w Filii Bibliotecznej w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 20. Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach projektu są bezpłatne. Informacje udzielane są w bibliotece, a także mailowo: biblioteka.kleosin@poczta.onet.pl i pod numerem telefonu: 85 74 74 257.

materiały od organizatorów

facebook