Dodana: 8 maj 2019 15:54

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 09:45

Obchody 100-lat polskich instytucji

100-lecie publicznych służb zatrudnienia i Polskiego Czerwonego Krzyża świętowano w środę ( 8 maja br.) w Białymstoku. Podczas uroczystości zarząd województwa reprezentowali jego członkowie: Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Goście z ministerstwa i organizatorzy konferencji na widowni OiFP

Publiczne służby zatrudnienia to dziś 16 wojewódzkich i 340 powiatowych urzędów pracy. W środę (8 maja br.) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się konferencja podsumowująca 100 lat istnienia instytucji działające na rynku pracy. Zarząd województwa reprezentowała na niej Wiesława Burnos.

W uroczystej gali uczestniczył Krzysztof Michałkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Ewa Flaszyńska - dyrektor Departamentu Rynku Pracy i Ireneusz Baranowski - dyrektor Departamentu Funduszy w MRPiPS.

Krzysztof Michałkiewicz podziękował zgromadzonym za poczyniony wysiłek.

– Obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, czego najlepszym wyrazem jest m.in. wzrost liczby pracujących i najniższy od 1991 r. poziom bezrobocia, który pod koniec marca br. wyniósł 5,9 proc. Na tak wyraźną poprawę na rynku pracy mają wpływ działania aktywizujące prowadzone przez urzędy pracy – podkreślał.

Jednocześnie zaznaczył, że tak dobra sytuacja na rynku pracy wymaga wytężonych wysiłków na rzecz tzw. trudnego klienta, czyli długotrwale bezrobotnych.

– Zdaję sobie sprawę, że wymaga to większego zaangażowania, pełnego profesjonalizmu, ale także większej puli środków, które można przeznaczyć na równego rodzaju działania aktywizujące – mówił minister.

Poinformował przy tym, że na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w roku bieżącym zaplanowano kwotę ponad 3 mld zł.

Minister wyróżnił najlepszych pracowników publicznych służb zatrudnienia Honorową Odznaką Primus in Agendo, czyli „Pierwszy w działaniu”, przyznawaną za szczególne osiągnięcia osobom aktywnym, pełnym zaangażowania. W tym roku nagrodzono w ten sposób rekordową liczbę 28 osób. Statuetki otrzymały także najbardziej aktywne powiatowe urzędy pracy.

Wszystkim odznaczonym w imieniu marszałka województwa Artura Kosickiego pogratulowała Wiesława Burnos.

– Pozostałym pracownikom instytucji rynku pracy życzę sukcesów i dalszej satysfakcji oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym, a także rodzinnym – dodała.

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim również kilkadziesiąt osób otrzymało odznaczenia związane z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża. Szczególnie wyróżniającym się i zasłużonym działaczom tej 100-letniej już organizacji wręczał je Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Zbigniew Misiejuk, Prezes Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Marek Malinowski, członek zarządu województwa, podczas uroczystości przekazał jej uczestnikom gratulacje i podziękowania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Dobro, które czyni Polski Czerwony Krzyż jest powszechnie znane. Również, wszem i wobec jest znane ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz bliźniego wszystkich pracowników, członków i wolontariuszy PCK. Za tę szlachetną działalność składamy Państwu oraz wszystkim instytucjom, które współpracują z PCK szczere wyrazy podziękowania i uznania.

ms

 

facebook