Dodana: 19 sierpień 2019 15:38

Zmodyfikowana: 20 sierpień 2019 10:41

Młodzieżowi liderzy z Białorusi – na spotkaniach w Podlaskiem

O działalności młodzieżowego sejmiku w Podlaskiem, sytuacji młodych na rynku pracy, aktywizacji poprzez historię a także szansach, jakie daje międzynarodowa współpraca – rozmawiali i dyskutowali studenci i młodzieżowi liderzy z Białorusi. W poniedziałkowym (19 sierpnia br.) spotkaniu w urzędzie marszałkowskim towarzyszył im Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Sejmik Młodzieżowy Białoruś 6.jpg

Grupa studentów i młodzieżowych aktywistów z m.in.: Mińska, Witebska, Brześcia i Grodna przyjechała do Podlaskiego na zaproszenie Fundacji „Dom Białoruski”. Są tu po to, by zobaczyć i dowiedzieć się, jak w naszym regionie radzą sobie młodzi ludzie aktywni nie tylko towarzysko, czy zawodowo, ale także społecznie.

- Z czasów, kiedy studiowałem pamiętam dobrze, że najważniejsze nie było jedynie czytanie książek, ale spotkania z tymi, którzy mieli większe doświadczenie naukowe, życiowe – przywitał delegatów z Białorusi Marek Malinowski. – Dlatego zarząd województwa wspiera takie spotkania, wyjazdy, wizyty, dzięki którym można wymienić się doświadczeniem, poznać inne rozwiązania.

Marszałek Malinowski wręczył uczestnikom spotkania pamiątkowe gadżety z Podlaskiego, a swoimi doświadczeniami z aktywizacji młodych ludzi podzielili się zaproszeni prelegenci.

Spotkanie z historią

 Krzysztof Oszer, wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej opowiedział o działaniach swojej organizacji. - Przede wszystkim chcemy poznawać młodzież z historią naszej ziemi, z ludźmi, którzy byli są dla niej ważni – mówił. – Przez to budujemy tożsamość lokalną, postawę patriotyczną i przede wszystkim uczymy prawdziwej historii naszej Ojczyzny.

Wiceprezes stowarzyszenia opowiadał o współorganizowanych z podlaskich oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej spotkaniach pn.: „Przystanek historia”, rajdach rowerowych do ważnych historycznie miejsc w regionie, warsztatach filmowych i związanych z nimi wycieczkach autokarowych, po których uczestnicy montują film o wydarzeniu, któremu była poświęcona wyprawa. Część swojego wystąpienia poświęcił też „Sztafecie Niepodległości”, czyli biegowemu wydarzeniu organizowanemu w rocznicę Bitwy Niemeńskiej.

-To wspaniałe przedsięwzięcie, w którym samych młodych uczestników mamy co roku ok. 200-250 – mówił Krzysztof Oszer. – Trasa liczy sobie ponad 100 kilometrów i wiedzie śladami miejsc pamięci narodowej.

Goście z Białorusi byli ciekawi współpracy międzykulturowej, stosunków społecznym między mniejszościami narodowymi i religijnymi w regionie; pytali także o współpracę z białoruskimi stowarzyszeniami historycznymi.

Działalność w regionie i w Europie

Z kolei Przemysław Wnorowski – były już przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego (nabór na kolejną kadencję rozpocznie się pod koniec sierpnia br. – dop. red) - rozmawiał z gośćmi o strukturze i zasadach współpracy sejmiku z administracją samorządową, przedstawicielami sejmu RP, osiągnięciach i wyzwaniach, jakie stoją przed młodzieżowym parlamentem.

- W czasie naszej kadencji wiele osób się wykruszyło i musieliśmy zrobić nabór dodatkowy, aby sejmik mógł dalej sprawnie funkcjonować – mówił Przemysław Wnorowski, podkreślając konieczność prawdziwego zaangażowania się w prace parlamentu młodzieży. Przedstawił też szereg działan i akcji, w których uczestniczyli młodzieżowi radni. 

Karolina Frąckiewicz ze Stowarzyszenia „Anawoj” przedstawiła młodzieży z Białorusi szanse i możliwości współdziałania poprzez międzynarodową współpracę w ramach projektu Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności i Eurodesk Polska. Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Przed wizytą w UMWP goście spotkali się także ze specjalistami rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, gdzie dowiedzieli się o aktualnej sytuacji młodych na rynku.

Link do strony programu Europejski Korpus Solidarności 

Link do strony - Anawoj – Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej wymiany.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego – link do strony.

Fundacja „Dom Białoruski” – link do strony

Informacje - link do strony: o Stowarzyszeniu Historycznym in. Bohaterów Ziemi Sokolskiej. 

art

 

facebook