Dodana: 19 lipiec 2016 20:19

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2016 20:19

W Łomży ruszają duże inwestycje drogowe

Niebawem rozpoczną się remonty kilku ważnych dróg w mieście. Już przekazane zostały place budowy pod remonty ulic Kopernika i Zawadzkiej, a jeszcze w lipcu powinno odbyć się przekazanie placu budowy pod realizację brakującej nitki Szosy Zambrowskiej. – W porównaniu do naszych wstępnych szacunków na tych trzech inwestycjach po przetargach udało się zaoszczędzić około 6 mln zł – mówi zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. W trakcie wyłaniania wykonawcy jest także przebudowa ulicy Studenckiej.

Ilustracja do artykułu ratusz.jpg

Nie ma jeszcze przygotowanych przez wybranych wykonawców tymczasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, ale już wiadomo, że remonty ulicy Zawadzkiej i Kopernika będą wiązały się z utrudnianiami. Przed rozpoczęciem robót zostaną one zaakceptowane przez Urząd Miejski i podane do publicznej wiadomości.
Remont ulicy Kopernika pochłonie prawie 1,2 mln zł i potrwa do połowy października 2016 roku. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdna z betonu asfaltowego, chodniki, parking dla samochodów osobowych.  Przebudowane zostaną również zjazdy z posesji, oświetlenie uliczne sieć energetyczna i teletechniczna. Planowana jest także budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika. 

Rozbudowa ulicy Szosa Zambrowska będzie kosztowała  prawie 2,5 mln zł i zgodnie z podpisaną umową ma potrwać do połowy listopada br. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa tej drogi na odcinku pomiędzy rondem Witolda Lutosławskiego i skrzyżowaniem z ulicą Księżnej Anny poprzez wybudowanie drugiej jezdni i dwóch skrzyżowań. Wybudowane zostaną także zatoka autobusowa, ścieżka rowerowa, chodniki i zjazdy na posesje.

Rozbudowa ulicy Zawadzkiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej wyniesie prawie 3,5 mln zł. Prace obejmują wykonanie nowej dwujezdniowej drogi o długości około 430 metrów, przebudowę wlotów ulic: J. Niemcewicza, Por. Łagody, Sybiraków, Przykoszarowej, przebudowę i budowę chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i zjazdów. Ponadto inwestycja obejmuje umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazociągu, oświetlenia drogowego, linii energetycznych i teletechnicznych. Zakończenie prac planowane jest w czerwcu 2017 roku. 

Dziś otwarto także oferty w przetargu na przebudowę ulicy Studenckiej długości 291 na odcinku od ul. Wojska Polskiego. Spośród złożonych pięciu ofert najniższa opiewa na kwotę prawie 1,2 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada br.

Za: lomza.pl

facebook