Dodana: 1 luty 2016 08:37

Zmodyfikowana: 1 luty 2016 08:37

Urząd Miejski w Łomży uruchomił nową stronę internetową, poświęconą przedsiębiorczości

Na stronie internetowej znaleźć można informacje dotyczące podatków lokalnych i ulg dla inwestorów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, etapów procesu inwestycyjnego oraz wskazówki, jak krok po kroku założyć własną firmę.

Ilustracja do artykułu biznesowa strona.jpg
Urząd Miejski w Łomży uruchomił nową stronę internetową, poświęconą przedsiębiorczości. Strona dostępna jest pod adresem: http://biznes.um.lomza.pl/, przejść na nią można również klikając w zakładkę „Biznes” na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl.

Na stronie internetowej znaleźć można informacje dotyczące podatków lokalnych i ulg dla inwestorów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, etapów procesu inwestycyjnego oraz wskazówki, jak krok po kroku założyć własną firmę.

Internauci przeczytają także o Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, m.in. o warunkach prowadzenia działalności w strefie i ulgach z tego tytułu. Są tam dane dotyczące gruntów, które można nabyć w podstrefie, jak również poza nią. Strona zawiera również namiary na instytucje otoczenia biznesu,  zaś zainteresowani przedsiębiorcy mogą dopisywać się do lokalnej bazy przedsiębiorców, do czego szczególnie zachęcamy.

Na witrynie nie zabrakło również przekierowania do najważniejszych planów i strategii miasta, takich jak np.  Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku, Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomży na 2016, czy też aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dostępny jest tam również wykaz inwestycji realizowanych przez miasto oraz przekierowanie do aktualnych przetargów. Jest też informacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego, inicjatywy lokalnej oraz Społecznego Forum Gospodarczego.

Za: UM Łomża

facebook