Dodana: 23 sierpień 2017 14:25

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2017 13:31

Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży

Cztery łomżyńskie ulice: Zawadzka, Glogera, Poligonowa i Nowogrodzka zostaną wyremontowane i przebudowane dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowy na ponad 30 milionów złotych podpisali dziś, 23 sierpnia z władzami Łomży Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

Ilustracja do artykułu IMG_0577.jpg

- To wielkie wydarzenie dla naszego miasta. Podpisujemy umowy na kolejne, niezwykle istotne dla miasta drogi. Jak dużo się w naszym mieście remontuje dobrze wiedzą mieszkańcy, a turyści przejeżdżający przez nasze miasto mogą sami zobaczyć – powiedział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski po powitaniu wszystkich zebranych na konferencji.

- Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Łomżę środkami z RPOWP. Środki na infrastrukturę w subregionach zostały w naszym RPO wynegocjowane z Komisją Europejską. Skorzystały z tego także Suwałki i Bielsk Podlaski. Zarząd Województwa natomiast zwiększył pulę środków do 90 mln zł, tak by ulicę Zawadzką w Łomży można było w całości wyremontować. Gratuluję samorządowi dobrych wniosków – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

Zarząd Województwa na drogi lokalne przeznaczył z RPO WP łącznie 90 mln zł - na 8 projektów, z czego aż cztery pochodzą z Łomży. Projekty łomżyńskie warte są blisko 40 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi ponad 30 mln zł.

W ramach RPOWP na lata 2014-2020 na drogi przeznaczonych jest 160 mln euro. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg wojewódzkich. Zarządowi Województwa udało się jednak wynegocjować z Komisją Europejską, aby i drogi lokalne w ośrodkach subregionalnych mogły uzyskać wsparcie jeśli spełnią przynajmniej jeden z następujących warunków: zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi bądź centrami lub platformami logistycznymi; zapewnią właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych, bądź uzupełnią luki w połączeniach transgranicznych.

- Wspólnie pracujemy dla dobra mieszkańców, wy się cieszycie, że otrzymaliście dofinansowanie, my – że mogliśmy je przyznać. Łomża jest nam bliska, mamy do niej sentyment – dodał Stefan Krajewski - Ważne, że wszystkie wnioski zostały dobrze ocenione. Gdyby do dróg remontowanych w Łomży, dodać drogi wojewódzkie z innych programów, także z PROW, z którego skorzystało część gmin powiatu łomżyńskiego – to daje dopiero pełny obraz, jak drogi w tym regionie się poprawiają.

- Dzisiejsze spotkanie obala dwa mity – pierwszy, że samorząd województwa nie przeznacza pieniędzy na Łomże i drugi – że miasto Łomża nie potrafi napisać dobrych wniosków – podsumował zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki i pokrótce omówił 4 łomżyńskie inwestycje.

  1. Poprawa dostępności do sieci TENT w Łomży, wartość: 1 510 047,57 zł, dofinansowanie z RPO: 1 283 540,36 zł

Dzięki dotacji z RPOWP możliwa będzie przebudowa drogi gminnej – ulicy Zygmunta Glogera (0,28 km) łączącej się z siecią TEN-T (ul. Wojska Polskiego). Wykonane zostaną roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi, przebudowana sieć wodociągowa i elektryczna.

  1. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży, wartość: 5 300 583,67 zł, dofinansowanie: 4 307 163,61 zł

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi gminnej – ulicy Poligonowej (ponad 1 km), prowadzącej do terenów inwestycyjnych. Wykonane zostaną roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie, przebudowane sieci energetyczne i telefoniczna. Teraz ulica ta jest w złym stanie technicznym, tymczasem prowadzi do ważnych gospodarczo części miasta, gdzie usytuowanych jest wiele firm.

  1. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży, wartość: 11 139 471,47, dofinansowanie: 9 468 550,71 zł

W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek o dł. 1,63 km, od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic miasta. Zostanie poszerzony pas drogowy, wybudowana kładka dla pieszych i rowerów na rzece Łomżyczka, chodniki i trasy rowerowe, zatoki autobusowe i oświetlenie. Poza tym należy przebudować kanalizację deszczową oraz sieci kolidujące z inwestycją (m.in. energetyczną, gazową, telekomunikacyjną).

  1. Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II, wartość: 21 378 501,91, dofinansowanie: 15 129 031,52

Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Zawadzkiej (1,46 km): wykup gruntów, roboty drogowe, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ulica ta połączy się z ul. Szosa do Mężenina w ciągu DW679, a ta (w miejscowości Mężenin) z S8 w ciągu trasy europejskiej E67, do przejścia granicznego Polska-Litwa w Budzisku. Rozbudowa pozwoli też wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Projekt rozwiąże problemy transportowe Łomży, związane ze zbytnim obciążeniem ruchem oraz zapewni lepszą komunikację z ważnymi szlakami transportowymi.

***

W poprzedniej edycji RPOWP 2007-2013 udało się wybudować lub przebudować 500 km dróg:  170 km dróg wojewódzkich i 330 km dróg gminnych i powiatowych.

Wśród inwestycji znalazły się m.in. przebudowy dróg na odcinkach: Janów – Korycin, Michałowo – Juszkowy Gród, Białystok – Kleosin,  Suwałki – Smolany Dąb, Tykocin – Jeżewo Stare. Udało się też przebudować most na rzeczce Narew w Bokinach czy zmodernizować ulice w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Na drogi wydano ponad 900 mln zł, z tego na:

  • wojewódzkie – ok. 800 mln zł
  • gminne i powiatowe – 121,2 mln zł .
facebook