Dodana: 7 sierpień 2015 08:19

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2015 08:19

Rewolucja kadrowa w łomżyńskim magistracie. Są jeszcze wolne miejsca pracy

Jak informuje Urząd Miejski w Łomży, główne zmiany to likwidacja Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, utworzenie Centrum Współdziałania Społecznego, Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydziału Informatyki, samodzielnego Biura Obsługi Urzędu, połączenie Wydziału Gospodarki Komunalnej z Referatem Ochrony Środowiska w Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zakres zadań dotychczasowego Centrum Obsługi Inwestora został zwiększony o sprawy dotyczące działalności gospodarczej w związku z czym zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Ilustracja do artykułu ratusz.jpg

Zakończył się już nabór ofert w konkursach na naczelników Centrum Współdziałania Społecznego (8 ofert, z czego 5 spełnia wymagania formalne) Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji (5 ofert) oraz Wydziału Informatyki (7 ofert). Do 17 sierpnia można składać oferty w konkursie na Kierownika Biura Obsługi Urzędu (zobacz tutaj). Został ogłoszony konkurs na naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (zobacz tutaj), a jeszcze w tym miesiącu planowane są konkursy na naczelników Centrum Obsługi Mieszkańców, Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz Wydziału Architektury. 

Konkursy dotyczą nie tylko stanowisk kierowniczych, ale również stanowisk niższych. W już zakończonym naborze na stanowisko podinspektora do Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji zgłosiło się 25 osób. Do 12 sierpnia swoje oferty mogą zgłaszać osoby zainteresowane pracą na stanowisku podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (zobacz tutaj). Planowanych jest jeszcze kilka konkursów na stanowiska inspektorów lub podinspektorów w różnych wydziałach. Związane jest to m.in. z przejściem w tym roku na emeryturę 16 pracowników Urzędu. 

Ale to nie koniec zmian. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu planowane są również zmiany lokalowe niektórych wydziałów, co może wiązać się z częściowymi i krótkotrwałymi utrudnieniami w ich funkcjonowaniu. 

Na podstawie: www.lomza.pl

facebook