Dodana: 27 lipiec 2015 09:49

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2015 09:49

Powstają nowe boiska przy szkołach w Łomży

Trwają prace związane z budową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Choć prace zaawansowane są na poziomie 30 procent, to oba obiekty powinny być gotowe pod koniec sierpnia br. Będą one służyły uczniom szkół, przy których powstają, ale również mają być dostępne dla młodzieży innych placówek oświatowych.

Ilustracja do artykułu boisko.jpg

Na obu obiektach będzie można grać w piłkę nożną, prowadzić zajęcia lekkoatletyczne, ale przede wszystkim będą na nich odbywały się lekcje wychowania fizycznego. Składają się one z boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2 z nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej długości 100 metrów i bieżni okólnej o długości 200 m z nawierzchni poliuretanowej. Obiekty będą posiadały również skocznie w dal o rozbiegu z nawierzchni poliuretanowej. Nie zabraknie piłkochwytów, chodników, uporządkowana zostanie również zieleń.

Przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących wykonano już pełną makroniwelację terenu, podbudowy pod nawierzchnie sportowe, a na boisku ułożono matę elastyczną. Wykonano również obrzeża, ciągi piesze i ustawiono konstrukcję pod piłkochwyty. Przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 wykonano część obrzeży w obszarze obiektu, podbudowę pod bieżnię i chodniki oraz część chodników. Zrealizowano również część oświetlenia zewnętrznego i zamontowano konstrukcję pod piłkochwyty. Na obu obiektach zostały do wykonania przede wszystkim nawierzchnie boisk, bieżni i rozbiegów, montaż wyposażenia sportowego oraz ławek (przy SP 10 i PG 2). 


Koszt budowy obiektu przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 wynosi 1,478 mln zł, zaś przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży 1,358 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

facebook