Dodana: 4 marzec 2016 09:55

Zmodyfikowana: 4 marzec 2016 09:55

Podsumowanie konsultacji projektu Smart City Łomża

Na podstawie zebranych pomysłów, wiedzy na temat zasobów oraz sugestii zdefiniowanych zostało 5 obszarów: Ludzie, Inteligentne Zarządzanie, Transport, Infrastruktura, Kultura/Jakość życia. Przedstawiona diagnoza pozwoliła sprecyzować działania, które usprawnią wiele aspektów życia w mieście, pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a w rezultacie pozwolą na wypracowanie konkretnych oszczędności.

Ilustracja do artykułu smart city.jpg

Intencją Miasta jest wdrożenie działań, w miarę możliwości finansowych oraz finansowania zewnętrznego, przy zaangażowaniu innych jednostek poprzez ujęcie w Programie Rozwoju Miasta 2020+, a następnie w budżetach na kolejne lata.
Na koniec spotkania podsumowującego konsultacje wręczone zostały podziękowania dla osób, które  w sposób aktywny się w nie włączyły i pomogły w wypracowaniu konkretnych wniosków i ustaleń. Szczególne podziękowania za pracę przy projekcie zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki skierował do Doradcy Prezydenta Adama Miary i naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Małgorzaty Puchały.
Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiamy: kolejne obszary, planowane w nich działania, podmioty zaangażowane w realizację oraz możliwe źródła finansowania.

 

LUDZIE

 

Działanie

Podmioty zaangażowane

Finansowanie

Aplikacja łomżyńska do pobrania na smartphone zawierająca: informator, alertownik, aplikację MPK  możliwość informowania o usterkach z informacją zwrotną, informacja o utrudnieniach w ruchu.

Mieszkańcy,  firmy informatyczne, MPK, Urząd Miasta

 

PO PC

RPO WP

PO WER

PO IiŚ

Budżet Miasta

 

Konsultacje społeczne on-line w zakresie projektów realizowanych przez miasto, m.in. budżet obywatelski, nadawanie nazw ulic, ustalenia do MPZP.

Mieszkańcy,  firmy informatyczne, MPK, Urząd Miasta

 

 

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

 

Działanie

Podmioty zaangażowane

Finansowanie

E-Urząd

Składanie wniosków do urzędu za pomocą ePUAP, informacja nt EZD, płatności miejskie.

Urząd Miasta

PO PC

RPO WP

PO WER

PO IiŚ

Budżet Miasta

 

Infolinia miejska

Utworzenie jednego numeru telefonicznego do Urzędu Miejskiego gdzie można będzie uzyskać podstawową informację nt. wymiany dowodów osobistych, rejestrowania działalności gospodarczej, obowiązujących opłat i podatków, zgłosić awarie.

Urząd Miasta

Baza danych

Publiczne dane w jednym miejscu np. budżet obywatelski, informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, budżet miasta – plan, realizacja, dane przestrzenne MPZP, portal mapowy, itp.

Urząd Miasta

Informacja nt. szkoleń czy dostępnych form finansowania.

W jednym miejscu zebrani informacji nt. szkoleń organizowanych przez różne instytucje np. PUP z informacją nt. dostępnego finansowania, informacja nt. naborów wniosków o dofinansowanie z UE.

Urząd Miasta, instytucje otoczenia biznesu

Zarządzanie w systemie oświaty

 

Urząd Miasta

 

TRANSPORT

 

Działanie

Podmioty zaangażowane

Finansowanie

Aplikacja MPK - umożliwiająca śledzenie autobusów, dostęp do aktywnego rozkładu jazdy czy tras.

MPK

RPO WP

PO IiŚ

PC

Budżet Miasta

 

Informacja nt. stref parkowania w mieście

Urząd Miasta

Informacja nt. utrudnień w ruchu drogowym - proponowane objazdy (mapa robót drogowych), ew. informacja o kolizjach.

Urząd Miasta

Ścieżki rowerowe – trasy dostępność

Urząd Miasta

 

INFRASTRUKTURA

 

Sieć szerokopasmowa - Kanały technologiczne i teletechniczne o długości 10,2 km

 

Urząd Miasta i jednostki podległe, firmy informatyczne

PO PC

RPO WP

Budżet Miasta

 

Monitoring - Istniejący miejski system monitoringu wizyjnego, system monitoringu w MPK, a możliwość wykorzystania 3 rury infrastruktury sieci teletechnicznej.

MPK, Urząd Miasta i jednostki podległe, firmy informatyczne

Sieć deszczowa MPWiK - Możliwość instalacji infrastruktury teleinformatycznej, bez konieczności prowadzenia oddzielnych robót ziemnych.

MPWiK, Urząd Miasta i jednostki podległe, firmy informatyczne

 

KULTURA / JAKOŚĆ ŻYCIA / ROZRYWKA

 

Aktywny kalendarz wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w mieście.

Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę),

Środki Ministerstwa Kultury

PO PC

RPO WP

PO WER

PO IiŚ

 

Przewodnik miejski - Informacja o wydarzeniach w mieście,  opisy ciekawych miejsc i atrakcji, interesujące trasy spacerowe i rowerowe po mieście oraz rozkład jazdy z wyszukiwarką połączeń, informacja turystyczna.

Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę),

Tożsamość historyczna - Miejsce które pozwoli zgromadzić istniejącą wiedzę historyczną nt. miasta w postaci istniejących stron internetowych, oraz uzupełniać o materiały, dokumenty, zdjęcia będące w prywatnych zasobach, którymi właściciele zechcą się podzielić. Dodawanie informacji, plików na zasadzie Wikipedii.

Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę),

Smart Card - Jedna karta miejska umożliwiająca wstęp na wszystkie imprezy kulturalne w mieście, basen, stadion, karta dużej rodziny, bilet autobusowy itp.

Urząd Miasta i jednostki podległe (zwłaszcza za kulturę i sport), firmy

Za: UM łomża

facebook