Dodana: 13 lipiec 2015 13:00

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2015 13:02

Nowe hot-spoty w Łomży

Piętnaście punktów bezprzewodowego dostępu do internetu powstało w Łomży. Ich uruchomienie planowane jest jeszcze w lipcu.

Ilustracja do artykułu serwer-02.jpg

Hot spoty zlokalizowane są m.in. przy Urzędzie Miejskim, w okolicach Biblioteki Publicznej przy ul. Długiej, przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (pełna lista punktów bezprzewodowego internetu znajduje się poniżej)  

Punkty hot spot powstały w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” . Wcześniej, zanim projekt był realizowany, w Łomży funkcjonowało ich pięć.  
Nowe lokalizacje częściowo pokrywają się z już istniejącymi.

W zależności od możliwości finansowych czy ewentualnego dofinansowania zewnętrznego rozważana jest możliwość instalacji kilku kolejnych punktów.
Obecne 15 punktów pokrywają jednak swoim zasięgiem znaczną część Miasta.


Lokalizacje hot spotów:

1.    Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40a
2.    II Liceum Ogólnokształcące,  Pl. Kościuszki 3
3.    Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Bernatowicza 4,
4.    Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
5.    Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14
6.    Szkoła Podstawowa nr 10, Niemcewicza 17
7.    Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Reymonta 9
8.    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, ul. Zielona 21
9.    Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, ul. Kopernika 16
10.  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 13
11.  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Księżnej Anny 18
12.  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Mickiewicza 6
13.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22
14.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Ciepła 16 (komin ciepłowni)
15.  Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, ul. Przykoszarowa 22

Projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” realizowany jest od 2013r. Oprócz hot spotów obejmuje też dostarczenie internetu do 500 gospodarstw domowych w Łomży, których dochody kwalifikują do otrzymywania pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych.
Przedsięwzięcie zakłada oprócz budowy  sieci światłowodowej, także m.in. szkolenia z podstaw obsługi komputera dla pięciuset wytypowanych osób, dostarczenie komputerów z oprogramowaniem i wyposażeniem do placówek, które zajmują się koordynacją projektu i szkoleniami użytkowników.

Projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” jest realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 i  finansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu to 6.453.761,50 zł. Dofinansowanie wynosi 100%.

facebook