Łomża

 • Zmiana Zarządu MPEC-u w Łomży

  Ilustracja do artykułu mpec.jpg
  2015-09-09 08:58:11

  Radosław Żegalski i Paweł Laskowski zostali powołani do pełnienia funkcji członków zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej w Łomży sp. z o.o. Uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu w składzie Marian Mielcarek (Prezes) i Ryszard Fiedorowicz (Zastępca), Rada Nadzorcza spółki podjęła w poniedziałek 7 września br.

 • Od 1 września prace straci 9 nauczycieli z łomżyńskich szkół

  Ilustracja do artykułu tablica.jpg
  2015-08-20 08:21:16

  To pracownicy Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących.

 • Marek Olbryś wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży

  Ilustracja do artykułu marek_olbrys.jpg
  2015-08-12 08:12:38

  Z instytucją tą związany jest od 28 lat przechodząc w niej niemal wszystkie szczeble kariery zawodowej. W ostatnich miesiącach pełnił obowiązki dyrektora MPGKiM.

 • Rewolucja kadrowa w łomżyńskim magistracie. Są jeszcze wolne miejsca pracy

  Ilustracja do artykułu ratusz.jpg
  2015-08-07 08:19:11

  Jak informuje Urząd Miejski w Łomży, główne zmiany to likwidacja Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, utworzenie Centrum Współdziałania Społecznego, Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydziału Informatyki, samodzielnego Biura Obsługi Urzędu, połączenie Wydziału Gospodarki Komunalnej z Referatem Ochrony Środowiska w Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zakres zadań dotychczasowego Centrum Obsługi Inwestora został zwiększony o sprawy dotyczące działalności gospodarczej w związku z czym zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

 • Kurtyna wodna ochłodzi w upały w Łomży

  Ilustracja do artykułu kurtyna_wodna.jpg
  2015-08-04 08:10:18

  Kurtyna wodna pojawiła się przed łomżyńskim ratuszem na Starym Rynku. Na polecenie prezydenta Mariusza Chrzanowskiego miasta zamontowali ją tam pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 • Patriotyczny koncert hip-hopowy w 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Łomży

  Ilustracja do artykułu powstanie.jpg
  2015-07-31 21:45:01

  Prezydent Łomży zaprasza w sobotę 1 sierpnia 2015 r. o godz. 17:00 na patriotyczny koncert hip-hopowy, organizowany z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na którym wystąpią PsG Klika & 5tka z Łomży oraz Tadek Firma z Krakowa. Koncert rozpocznie się tuż po syrenach alarmowych, włączonych na jedną minutę o symbolicznej „godzinie W” na terenie całej Polski, celem uhonorowania poświęcenia i walk Powstańców Warszawskich z 1944 roku. Koncert odbędzie się na Starym Rynku w Łomży. Wstęp wolny!

 • Łomża. Jakie nazwy dla rond?

  Ilustracja do artykułu 150717132356.jpg
  2015-07-28 09:29:18

  Do 7 sierpnia mieszkańcy Łomży mogą wybierać nazwy dla pięciu rond znajdujących się w mieście. Propozycji jest osiem. Zgłosili je sami łomżynianie.

 • Powstają nowe boiska przy szkołach w Łomży

  Ilustracja do artykułu boisko.jpg
  2015-07-27 09:49:46

  Trwają prace związane z budową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Choć prace zaawansowane są na poziomie 30 procent, to oba obiekty powinny być gotowe pod koniec sierpnia br. Będą one służyły uczniom szkół, przy których powstają, ale również mają być dostępne dla młodzieży innych placówek oświatowych.

 • Nowe wydziały w Urzędzie Miejskim w Łomży

  Ilustracja do artykułu Łomża_Farna (1).jpg
  2015-07-22 12:14:22

  Trzy nowe wydziały powstały w Urzędzie Miasta w Łomży. To jeden z efektów reorganizacji pracy Urzędu, którą wprowadził prezydent miasta, Mariusz Chrzanowski. Według niego zmiany mają usprawnić pracę i ułatwić mieszkańcom miasta załatwianie wszystkich spraw.

 • Łomża w Systemie Informacji Przestrzennej

  Ilustracja do artykułu mapa.jpg
  2015-07-19 11:49:39

  Urząd Miejski w Łomży uruchomił portal mapowy, na którym dostępne są informacje o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Został on stworzony przy okazji wypełnienia przez samorząd obowiązku posiadania metadanych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przekazywania ich do Głównego Geodety Kraju.

facebook