Dodana: 4 luty 2018 08:31

Zmodyfikowana: 4 luty 2018 08:31

Łomża. Są oferty na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II

Już niebawem na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży powinna rozpocząć się budowa fontanny, toalety, alejek, monitoringu wizyjnego oraz instalacji wodociągowej do podlewania. Dziś odbyło się otwarcie ofert w przetargu na realizację powyższych zadań. – Są one w większości przypadków niższe niż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta, co powinno pozwolić nam na rozstrzygnięcie przetargów – nie kryje zadowolenia zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Ilustracja do artykułu lomza park.jpg

Na budowę przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej wpłynęły cztery oferty, z których dwie są poniżej środków w wysokości 170 tys. zł, zabezpieczonych na ten cel przez miasto. Najniższa oferta opiewa na kwotę 120,5 tys. zł, kolejna natomiast na 166 tys. zł.
Również cztery oferty wpłynęły na budowę i przebudowę sieci kablowych NN oraz budowę monitoringu wizyjnego. Założona na ten cel kwota wynosi 300 tys. zł, zaś najniższa oferta opiewa na 296 tys. zł. 
Budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą została oszacowana na 300 tys. zł. Jedyna oferta jaka wypłynęła na te zadanie opiewa na niespełna 280 tys. zł.
Na budowę fontanny złożone zostały dwie oferty, z których najtańsza jest o 20 tys. zł wyższa od zabezpieczonych na ten cel środków w wysokości 290 tys., zł.
Również dwie oferty wpłynęły na budowę alejek spacerowych i dostawę z montażem wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, oznakowanie). Na ten cel zabezpieczone zostało 800 tys. zł, natomiast najniższa oferta opiewa na niespełna 855 tys. zł. 
Żadna oferta nie została złożona na budowę tężni.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na roboty budowlane i termin realizacji zamówienia.

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Za: lomza.pl

facebook