Dodana: 19 wrzesień 2018 15:04

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2018 15:04

Łomża. Obchody Dnia Sybiraka

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Dębie Pamięci, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Sybiraków i uroczyste nabożeństwo – w poniedziałek, 17 września br. w Łomży odbyły się obchody Dnia Sybiraka. W uroczystościach wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, posłowie na Sejm RP Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski, łomżyńscy samorządowcy i mieszkańcy miasta. Gospodarzem uroczystości był Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Ilustracja do artykułu Dzien Sybiraka Łomża (3).jpg

Uroczystości w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczął dźwięk syren alarmowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wspólnie z Danutą Pieńkowską-Wolfart, prezes zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży symbolicznie odsłonili tablicę pamiątkową znajdującą się przy Dębie Pamięci posadzonym „w roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego odprawiona została Msza św.

Po nabożeństwie Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski udekorował Sztandar Miasta medalem „Pro Patria”, przyznanym Urzędowi Miejskiemu w Łomży przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
- Jest to wyraz naszej wdzięczności za życzliwość i wspieranie wszystkich inicjatyw od początku powstania łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków – mówiła jego prezes  Janina Pieńkowska-Wolfart.
Podkreśliła, że 17 września jest dniem pamięci o tragicznych wywózkach do łagrów, a także o tysiącach Polaków, którym nie było dane wrócić do Ojczyzny. Przypomniała, że na Sybir zesłano: w 1768 roku po konfederacji barskiej – 10 tys. powstańców, w 1794 r. po insurekcji kościuszkowskiej  - 5 tys. osób, w 1831 r. po powstaniu listopadowym – 12 tys. zesłańców, w 1863 r. po powstaniu styczniowym 35-40 tys. powstańców, w latach 1940-1956 zwanych „golgotą wschodu” 1 mln 350 tys. deportowanych. – My dzisiejsi Sybiracy, ten okrutny czas przetrwaliśmy dzięki wierze, sile miłości i nadziei na powrót naszych matek i dzięki temu możemy prawdę o zsyłkach przekazywać młodemu pokoleniu – mówiła Janina Pieńkowska-Wolfart.

 

W trakcie uroczystości Honorową Odznaką Sybiraka uhonorowani zostali: o. Jan Bońkowski, z-ca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, Joanna Filipkowska, Zbigniew Kalinowski, Danuta Karwowska, Piotr Kłys, Henryk Kowalewski, Kazimierz Skajster, Małgorzata Szabłowska, Wanda Wałkuska, Michał Wysmułek. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży.

źródło: UM Łomża 
(oprac.ak)

 

facebook