Dodana: 28 lipiec 2015 09:29

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2015 09:29

Łomża. Jakie nazwy dla rond?

Do 7 sierpnia mieszkańcy Łomży mogą wybierać nazwy dla pięciu rond znajdujących się w mieście. Propozycji jest osiem. Zgłosili je sami łomżynianie.

Ilustracja do artykułu 150717132356.jpg

Wybierane nazwy dotyczą rond przy skrzyżowaniach  Wojska Polskiego i Meblowej,
Meblowej i Saperskiej,  Al. Józefa Piłsudskiego i Spokojnej,  Al. Józefa Piłsudskiego i Towarowej,  Rotmistrza Witolda Pileckiego i. Akademickiej.

Proponowane nazwy to:
•    Narodowych Sił Zbrojnych
•    kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały”
•    Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia”
•    por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”
•    mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”
•    Stanisława Żochowskiego
•    kmdr. Kazimierza Kraszewskiego
•    Żołnierzy – Górników

Ankiety z pieczątką Urzędu Miejskiego są  dostępne w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14 w Łomży.


Głosowanie odbywa się poprzez dokonanie wyboru pięciu nazw i zaznaczenie przy danej nazwie „X” oraz podanie przy niej numeru ronda.

Głosy uznane zostaną za nieważne, jeśli druk ankiety nie będzie opatrzony pieczątką Urzędu Miejskiego w Łomży, na ankiecie będzie wybranych więcej niż 5 nazw lub nie podano numeru ronda, głosujący nie jest mieszkańcem Łomży, uprawniony mieszkaniec odda więcej niż jedną ankietę w głosowaniu, imię i nazwisko wpisane w ankiecie będą nieczytelne lub brak będzie daty głosowania lub czytelnego podpisu.

Więcej na: www.lomza.pl

facebook