Dodana: 23 grudzień 2020 10:18

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2020 10:18

Gmina Łomża. Strażacy w mundurach nowej generacji

Czek na 30 tysięcy złotych przekazał we wtorek (22.12) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, wójtowi gminy Łomża Piotrowi Kłysowi w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. To ostatnia tego rodzaju uroczystość w roku rekordowym pod względem wysokości wsparcia samorządu województwa dla jednostek OSP, która w sumie wyniosła 3 miliony złotych.

Wicemarszałek Marek Olbryś wręcza mężczyźnie symboliczny czek. Na drugim planie stoi kilku strażaków ubranych w mundury na tle wozu strażackiego.

- Jesteśmy jako Zarząd Województwa Podlaskiego zdeterminowani, żeby pomagać ochotniczym strażom pożarnym, druhom, którzy są naszym „oczkiem w głowie” - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. - Doceniamy nie tylko ich trud i zaangażowanie przy gaszeniu pożarów, likwidowaniu skutków zjawisk pogodowych czy w ratownictwie drogowym, ale także rolę, jaką pełnią w lokalnych społecznościach – stwierdził.

Wicemarszałek przypomniał, że właśnie dzięki strażakom-ochotnikom odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych czy sportowych, a ich uczestnicy mogą się czuć bezpieczni, bo w pobliżu widzą strażackie mundury.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla jednostek OSP w gminie Łomża wyniosła w tym roku 30 tysięcy złotych. Symboliczny czek trafił do strażaków jako świąteczny prezent, ale pieniądze na konto gminy wpłynęły już wcześniej i zostały wykorzystane.

- Zakupiliśmy 10 kompletów mundurowych dla czterech jednostek w gminie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, czyli Pniewa, Gaci, Podgórza i Konarzyc, gdzie się właśnie spotykamy. Z budżetu gminy dołożyliśmy 6,5 tysiąca złotych, a za to strażacy mają umundurowanie najnowszej generacji  – poinformował wójt Piotr Kłys.
- Doceniamy ten ukłon w stronę strażaków ze strony samorządu województwa – stwierdził.

 

Tekst i fot. Maciej Gryguc

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook