Dodana: 20 styczeń 2019 12:57

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2019 12:57

Budżet Łomży został przyjęty jednogłośnie

Ten budżet jest na miarę obecnej sytuacji finansowej miasta – nie ma wątpliwości prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w złożonym przez niego projekcie wraz z autopoprawką. Tegoroczne dochody planowane są na poziomie 369 422 575,00 zł, natomiast wysokość wydatków ma wynieść 368 796 595,00 zł.

Ilustracja do artykułu budzet lomza.jpg

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreśla, że ostatnia kadencja samorządu była kadencją dużych inwestycji, a w budżecie na 2019 rok  widzimy po raz pierwszy zmniejszanie deficytu miasta. - Myślę, że jest to dobra tendencja, która będzie kontynuowana w latach następnych. W tym roku mamy również zapisane duże zadania inwestycyjne, ale jest to w większości kontynuacja zadań z roku poprzedniego – mówił włodarz miasta. Wymienił przy tym chociażby rozbudowę Filharmonii Kameralnej, przebudowę Hali Targowej, rewitalizację Parku Jana Pawła II, czy budowę ulicy Kolejowej. - Oprócz tego są realizowane zadania w ramach środków niewygasających, jak np. budowa ulicy Szmaragdowej, czy długo oczekiwane remonty dróg na osiedlu Wschód – dodaje. Prezydent Łomży zaznaczył, że w tegorocznym budżecie zostały zmniejszone wydatki na administrację publiczną oraz promocję. - Wiadomo, że w poprzednim roku obchodziliśmy wielki jubileusz miasta więc te wydatki były dużo większe – podsumowuje Mariusz Chrzanowski wyrażając nadzieję, że "konsensus" będzie widoczny przy podejmowaniu kolejnych ważnych decyzjach dla miasta.

Dochody przyszłorocznego budżetu wyniosą 369 422 575,00 zł (bieżące 339 562 187,00 zł, majątkowe 29 860 388,00 zł). Będą one pochodzić w głównej mierze z podatków PIT i CIT, opłat lokalnych oraz dotacji celowych i subwencji. Największymi dotacjami celowymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu "500 plus" (ok. 35 mln zł) oraz świadczeń rodzinnych (ok. 19,5 mln zł). Ogólna kwota planowanych wydatków ma wynieść 368 796 595,00 zł (bieżące 315 966 146,00 zł, majątkowe 52 830 449,00 zł). Najwięcej, bo 14,3 mln pochłonie przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury, budowa ulicy Kolejowej (6 mln zł) oraz przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej (6 mln zł). Wśród największych zadań do realizacji przewidziano również: budowę centrum przesiadkowo-komunikacyjnego (4,6 mln zł), przebudowę ulicy Niemcewicza (3,2 mln zł), sportową infrastrukturę przyszkolną (3,1 mln zł) oraz rewitalizację parku Jana Pawła (2,5 mln zł). W ramach wydatków niewygasających będą realizowane m.in. ulica Szmaragdowa i drogi na os. Wschód.

Za: lomza.pl

facebook