Dodana: 16 lipiec 2017 11:15

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2017 11:15

Obchody 72. rocznicy Obławy Augustowskiej

Najpierw przemarsz pod Golgotę, potem msza święta w intencji ofiar. Mieszkańcy Gib i rodziny pomordowanych wezmą w niedzielę 16 lipca udział w obchodach 72. rocznicy Obławy Augustowskiej.

Ilustracja do artykułu oblawa.jpg

Uroczystości tradycyjnie odbędą się w Gibach, przy Pomniku-Krzyżu poświęconym ofiarom. Msza polowa rozpocznie się w samo południe. Po niej, zaplanowano program artystyczny ku czci pomordowanych. 

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". 

Oddziały sowieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodległościową. Nie znamy dokładnie ani daty początkowej, ani końcowej operacji - najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. W sumie zatrzymano kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób nigdy nie powróciło do domów i do dziś nie są znane ich losy. Najprawdopodobniej wszyscy zostali pozbawieni życia na podstawie tej samej decyzji i należy ich uznać za ofiary Obławy Augustowskiej.

Możliwe, że miejsce stracenia i wiecznego spoczynku tych osób znajduje się w pobliżu granicy, po stronie białoruskiej. Pewne jest, że zamordowano ich przy akceptacji najwyższych sowieckich władz politycznych. Strona polska od wielu lat prowadzi starania o ustalenie losów osób zaginionych w obławie.

Na podst. oblawaaugustowska.pl
(opr.mk)

facebook