Dodana: 11 październik 2019 15:30

Zmodyfikowana: 11 październik 2019 15:30

Można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji nagrody „Świadek historii"

Dziewiątą edycję nagrody honorowej „Świadek historii” ogłosił oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura IPN w Olsztynie. Do 10 października kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne.

Ilustracja do artykułu sw.jpg

Nagroda "Świadek historii" jest przyznawana na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski. Może trafić zarówno do osoby fizycznej, jak i instytucji oraz stowarzyszeń, działających na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przyznaje ją kapituła, której przewodniczącym jest prezes IPN.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć. Wyróżnienie może być przyznane danej osobie/instytucji tylko raz.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 10 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), w delegaturze IPN w Olsztynie (ul. Jagiellońska 46, 11-041 Olsztyn). Dodatkowych informacji udziela Magdalena Dzienis, tel. (85) 66-457 82, mail: magdalena.dzienis@ipn.gov.pl.

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej w zakładce Konkursy i nagrody - link do strony.

Nagroda "Świadek Historii"  została zainicjowana w Białymstoku w 2009 r. jako lokalna odmiana ogólnopolskiej nagrody IPN "Kustosz pamięci narodowej".


na podst.: IPN, oprac.aa
fot.: IPN

facebook