Dodana: 17 wrzesień 2018 12:39

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2018 12:39

79 lat temu Armia Czerwona zaatakowała Polskę

17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc pakt o nieagresji, sowieci wkroczyli na terytorium Rzeczpospolitej. Był to skutek zawartego wcześniej tajnego porozumienia między Niemcami a sowietami zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. To był początek represji, wywózek i bezwzględnych mordów na polskich obywatelach dokonywanych przez sowieckich oprawców. Mieszkańcy i władze regionu uczcili dziś pamięć ofiar sowieckiej napaści.

Ilustracja do artykułu IMG_3138.JPG

W Białymstoku uroczystości rozpoczęły się o 10:00. Kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Wojskowym złożył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

O 12.00 hołd ofiarom agresji ZSRR oddali przedstawiciele władz samorządowych - prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i szef Gabinetu Marszałka Województwa Wiesław Żyliński. Uroczystości w asyście pocztów sztandarowych odbyły się na  Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku. Wzięli w nich też udział reprezentanci środowisk kombatanckich. 

W  wielu miejscowościach regionu rozlegnie się dźwięk syren.

Warto przypomnieć, że 17 września jest obchodzony też Dzień Sybiraka. To święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku.

***

Agresja radziecka na Polskę była bezpośrednim następstwem tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, w którym ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską. Napaść doprowadziła do masowych prześladowań narodowościowych na przyłączonych do ZSRR (w wyniku Paktu o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a ZSRR z 28 września 1939 roku i jego tajnego protokołu) terenach wschodnich II Rzeczypospolitej – aresztowań i osadzeń w obozach koncentracyjnych, egzekucji, morderstw i powszechnych deportacji.

W ZSRR agresję usprawiedliwiano za pomocą ideologicznej retoryki o sprawiedliwości dziejowej wobec burżuazyjnego państwa polskiego i wymuszonego traktatu oraz o wyzwoleniu uciskanych i rozdzielonych narodów. Obecnie w Polsce niektórzy politycy uważają agresję za IV rozbiór Polski, i to podjętą – tak jak niemiecka – bez wypowiedzenia wojny. Wszyscy są przy tym zgodni, że dla Stalina i jego współpracowników i generałów była to również osobista zemsta za niepowodzenie najazdu na Polskę w sierpniu 1920 roku. 17 września ZSRR stał się faktycznie uczestnikiem II wojny światowej jako sojusznik III Rzeszy.

oprac.ak
fot.wikipedia

facebook