Dodana: 10 kwiecień 2021 16:15

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2021 10:57

11. rocznica Katastrofy Smoleńskiej – 10.04

W katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154, 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Na pokładzie samolotu był ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński oraz pierwsza dama Maria Kaczyńska. W sobotni poranek, 11 lat od tamtych tragicznych wydarzeń, marszałek Artur Kosicki, uczcił pamięć osób, które wtedy zginęły, a były związanych z naszym regionem.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego oddają hołd osobom, które zginęły w czasie lotniczej katastrofy.

Marszałkowi Województwa Podlaskiego towarzyszli Marek Malinowski, członek zarządu województwa oraz Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku. W wydarzeniu wspólnie z przedstawicielami samorządu województwa uczestniczył również Henryk Dębowski, członek Rady Miasta Białegostoku.

- Zginęło nie tylko 96 Polaków, ale przede wszystkim elita naszego narodu. I to elita, która reprezentowała różne strony polityczne. Wielka strata, ale też i cały czas wielkie pytanie, co się właściwie stało. Musimy cały czas cierpliwie czekać, żeby upewnić się co zawiodło albo kto zawiódł - powiedział dziennikarzom marszałek Artur Kosicki. Dodał jednak, że w dniu rocznicy najważniejsza jest pamięć o tamtych wydarzeniach, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy nie można zorganizować oficjalnych obchodów.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego oddają hołd osobom, które zginęły w czasie lotniczej katastrofy.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego oddali hołd osobom, które zginęły w czasie lotniczej katastrofy, pamiętając o nich w modlitwie. W pierwszej kolejności złożyli wieniec oraz zapalili znicze przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na wałach kościoła p.w. św. Rocha w Białymstoku. Następnie odwiedzili groby marszałka Krzysztofa Putry na cmentarzu św. Rocha oraz stewardessy Justyny Moniuszko pochowanej na cmentarzu miejskim.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego oddają hołd osobom, które zginęły w czasie lotniczej katastrofy.

Władze Województwa Podlaskiego uczcili również pamięć Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie poprzez złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w szczycie budynku przy ul. Mazowieckiej 35, gdzie dawniej mieściła się szkoła, do której uczęszczał przed wojną prezydent. Na zakończenie obchodów 11. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej podlascy samorządowcy oddali hołd arcybiskupowi Mironowi Chodakowskiemu w miejscu jego pochówku w krypcie Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego oddają hołd osobom, które zginęły w czasie lotniczej katastrofy.

W związku z 11. rocznicą tego tragicznego wydarzenia przypominamy życiorysy czterech osób z Podlaskiego.    

Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, Sybirak, żołnierz II Korpusu Polskiego gen. Andersa i uczestnik zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino, emigracyjny działacz społeczny.

Tablica upamiętniająca Ryszarda Kaczorowskiego

Urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Należał do przedwojennego harcerstwa. W pierwszych latach II wojny światowej działał w konspiracji, którą przerwało aresztowanie przez NKWD 17 czerwca 1940 roku. Sąd wojskowy skazał Kaczorowskiego na karę śmierci. Po stu dniach w celi zamieniono ją na 10 lat obozu na Syberii.

W 1942 roku Ryszard Kaczorowski opuścił Związek Radziecki z żołnierzami generała Andersa, by znaleźć się w Palestynie. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego.

Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie organizował polskie harcerstwo. W latach 50. i 60. był we władzach światowego Związku Harcerstwa na obczyźnie.  W 1986 został powołany do Rady Narodowej RP – emigracyjnego parlamentu, co oznaczało powierzenie mu obowiązków ministra spraw krajowych. Został zaprzysiężony na Prezydenta RP na uchodźstwie w lipcu 1989 roku.

22 grudnia 1990 na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie.

Prezydent Kaczorowski został pochowany w podziemiach świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w Panteonie Wielkich Polaków.

Krzysztof Putra, polityk, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji w latach 2005–2007, poseł na Sejm X, I i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji.

Miejsce spoczynku Krzysztofa Putry

Urodził się 4 lipca 1957 roku we wsi Józefowo na Podlasiu. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Przez blisko 20 lat pracował jako robotnik, pracował w białostockich Uchwytach. Był aktywnym działaczem związków zawodowych. W 1990 r. był jednym z założycieli Porozumienia Centrum. Był członkiem władz krajowych tej partii i prezesem jej Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2001 r. był współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości oraz został prezesem Podlaskiego Zarządu Regionalnego tej partii.

25 września 2005 r. wybrany został senatorem, a od 27 października tego samego roku pełnił funkcję wicemarszałka Senatu RP.

W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski zaś 6 listopada tego samego roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu.

Od roku sala Sejmiku Województwa Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nosi imię Krzysztofa Putry. Został pochowany na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku.

Arcybiskup Miron Chodakowski, prawosławny duchowny, generał brygady, doktor teologii, wikariusz Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Urodził się 27 października 1957 r. w Białymstoku. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej.

Miejsce spoczynku Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego.

 Od 1981 roku pełnił funkcję namiestnika prawosławnego klasztoru - monasteru p.w. św. Onufrego w Jabłecznej, był też prorektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego.

 Przyczynił się do wznowienia działalności klasztoru w Supraślu k. Białegostoku. Został jego namiestnikiem i kierował nim aż do swojej konsekracji na biskupa hajnowskiego w 1998 roku. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała dywizji.  

Abp. Miron Chodakowski spoczął na terenie monasteru w Supraślu w krypcie głównej cerkwi zgodnie z własnym, wyrażonym wcześniej życzeniem.

Justyna Moniuszko, stewardessa na pokładzie rządowego samolotu 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.

Miejsce spoczynku Justyny Moniuszko.

Urodziła się 6 lipca 1985 roku w Białymstoku. Studiowała na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w 2006 roku zdobyła tytuł Miss tej uczelni. Już w liceum zaczęła skakać ze spadochronem, latała też na szybowcach, lubiła wspinaczkę. Z lotnictwem wiązała swoją przyszłość.

Będąc aktywnym członkiem sekcji spadochronowej Aeroklubu Białostockiego, wykonała ponad 250 skoków.

Justynę Moniuszko pochowano na cmentarzu miejskim w Białymstoku.

 

Cezary Rutkowski

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook