Dodana: 30 wrzesień 2019 15:30

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2019 15:59

W Sokółce powstanie nowy terminal przeładunkowy

Przebudowanie torowiska, przygotowanie powierzchni do składowania kontenerów przeładunkowych, a także zakup i instalacja niezbędnych urządzeń. W poniedziałek (30.09) Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i przedstawiciele Barter S.A podpisali umowę o dofinansowanie budowy terminala intermodalnego. Firma Barter na ten cel otrzymała prawie 40 mln zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umów z Barter SA-1-3.jpg

- Ta umowa rozpocznie duży projekt inwestycyjny i dla naszej spółki, ale też dla całego regionu – mówił Zdzisław Łapicz, członek zarządu Barter  S.A - Dzięki niej  ta brama łącząca  Wschód z Zachodem stanie się jeszcze bardziej szeroka dla przedsiębiorców i biznesu.

Inwestycja jest skierowana do podmiotów korzystających z usług przeładunku kontenerów intermodalnych w terminalu. Cena za ich użytkowanie będzie odpowiadać cenie rynkowej.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że ta inwestycja wpisuje się w strategię Zarządu Województwa Podlaskiego. - Budowa terminali przeładunkowych, suchych portów to znakomite wykorzystanie naszego położenia geograficznego, jako najbardziej na wschód wysuniętego regionu Unii Europejskiej  – mówił marszałek - Inwestycja wpłynie pozytywnie nie tylko na atrakcyjność gospodarczą regionu, ale również na bezpieczeństwo ruchu drogowego, odciążonego przez kolej. Wpłynie też na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W ramach inwestycji w Sokółce przebudowane zostanie torowisko i będzie zagospodarowana przestrzeń do składowania kontenerów oczekujących na przeładunek. Ponadto firma Barter kupi instalację urządzeń niezbędnych do obsługi terminalu, takich jak suwnice bramowe, czy pojazdy do przeładowywania kontenerów oraz system zarządzania i monitorowania ruchu.

Wartość całej inwestycji to 81 mln zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 40 mln zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPOWP, działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynął jeden pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie projektu, przygotowany właśnie przez firmę Barter.

W tym konkursie wsparcie mogły uzyskać projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali przeładunkowych nienależących do sieci TEN-T, które stworzą warunki do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza kolejowy.

 

kg/ak/red.is

facebook