Dodana: 4 listopad 2019 08:40

Zmodyfikowana: 4 listopad 2019 08:40

Targi Hannover Messe 2020

Od 20 do 24 kwietnia 2020 r. odbędzie się najważniejsza światowa impreza z zakresu technologii dla przemysłu - Targi Hannover Messe 2020. Zainteresowane firmy mogą już zgłaszać swój udział.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

W ramach przyszłorocznej imprezy odbędą się targi specjalistyczne:  Industrial Automation - Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji;

Digital Factory - Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne;

Energy - Wytwarzanie Energii Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przesył i Dystrybucja Energii;

Industrial Supply - Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłów Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych;

Research & Technology - Prace Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii;

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, jako przedstawicielstwo pięciu województw, zamierza zaprezentować podczas targów różnorodność i dynamikę gospodarki Polski Wschodniej opartej na innowacjach i rozbudować nasze międzynarodowe relacje biznesowe.
W ramach zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni wystawienniczej podpisane zostanie porozumienie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku, które jest Koordynatorem Klastra Obróbki Metali (KOM) - największego klastra branży metalowej i maszynowej w Polsce.
Skupia on blisko 90 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe.

W ramach współpracy z KOM zakupiona zostanie powierzchnia wystawiennicza (w sekcji Industrial Supply) w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej.
Będą one mogły skorzystać z programu oferowanego uczestnikom targów.
Uczestnicy poniosą koszty dojazdu, dostawy i odbioru produktów z targów, wyżywienia i zakwaterowania, a także koszty związane z wynajmem powierzchni i zabudową stoiska (ponad przewidziany poziom dofinansowania DPW).

 

Formularz zgłoszeniowy ( w załączeniu) należy przesłać do 13 grudnia br. do Biura Klastra Obróbki Metali w Białymstoku na adres biuro@metalklaster.pl .

 

Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Janusz Poulakowski – Dyrektor Biura Klastra Obróbki Metali w Białymstoku, e-mail: j.poulakowski@metalklaster.pl , telefon +48 510 233 607.

 

źródło: Dom Polski Wschodniej 

fot. archiwum Wrót Podlasia

facebook