Dodana: 9 październik 2019 21:02

Zmodyfikowana: 9 październik 2019 21:02

Srebrny jubileusz Podlaskiego Klubu Biznesu

Gala z okazji 25-lecia Podlaskiego Klubu Biznesu odbyła się w środę ( 9.10) w Pałacu Branickich w Białymstoku. Wzięli w niej udział m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski, podlascy parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.Samorząd województwa podlaskiego reprezentowali marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Stanisław Derehajło i przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski.

Ilustracja do artykułu 25-lecie Podlaskiego Klubu Biznesu (36 of 40).jpg

- Gratuluję wspaniałego jubileuszu i  dziękuję  za waszą działalność  - mówił marszałek Kosicki  zwracając się do członków Podlaskiego Klubu Biznesu – Budujmy wspólnie   silne przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne województwo.

Podczas uroczystości wręczono   odznaczenia prezydenckie – Brązowe Krzyże Zasługi, a także odznaczenia przyznane przez Podlaski Klub Biznesu.
Uroczystości zakończył wykład prof. Henryka Wnorowskiego  na temat przedsiębiorczości.
Podlaski Klub Biznesu to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. Jego głównym celem jest reprezentowanie i  ochrona interesów gospodarczych członków Klubu, a także wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i  prawnych związanych z  podejmowaniem i  prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej. Klub współdziała z  organami władzy i administracji samorządowej, a także państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie włącza się w akcje charytatywne oraz wspiera wydarzenia kulturalne.
 

ak/red.is

facebook