Dodana: 9 wrzesień 2017 11:22

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2017 11:22

Powstał Klaster "Energetyczne Grajewo"

Będą produkować energię elektryczną na własne potrzeby, a w przyszłości odsprzedawać ją do spółek miejskich i grajewskich firm. Powstał Klaster "Energetyczne Grajewo". Politechnika Białostocka jest jego partnerem naukowym.

Ilustracja do artykułu 20988442_1610582508966696_4582671989731017554_o.jpg

Klaster "Energetyczne Grajewo" powstał z inicjatywy Burmistrza Grajewa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie i spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona oraz przy współudziale partnera naukowego - Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie nowej strategii energetycznej dla samorządu Grajewa.

Porozumienie o zawiązaniu klastra podpisane zostało w czwartek (7 września) w Urzędzie Miasta Grajewa. Dokument z ramienia Politechniki Białostockiej podpisał Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw.

Porozumienie ma charakter otwarty, władze Grajewa planują zapraszać kolejne podmioty do współpracy i współtworzenia strategii rozwoju energetycznego regionu. Udział w klastrze pozwoli partnerom na pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Lokalna produkcja energii elektrycznej i cieplnej pochodzących z różnych źródeł - np. biomasa, gaz, fotowoltaika - może być nawet 3 razy tańsza. Energia w ten sposób pozyskana może być wykorzystana np. do zasilania oświetlenia ulicznego czy pływalni miejskiej, kolejny etap to np. propozycja dostaw energii do szpitala powiatowego.

Politechnikę Białostocką w Radzie Partnerów Klastra reprezentować będzie Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Elektrycznego PB dr inż. Wojciech Trzasko.

Źródło: Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook