Dodana: 20 grudzień 2019 09:35

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2019 09:35

Posiedzenie Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości

Możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwrotne wsparcie dla przedsiębiorców, również w ramach RPOWP, a także zmiany regulaminu Podlaskiej Marki – to tematy ostatniego w tym roku posiedzenia Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości. W spotkaniu wziął udział marszałek Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu Podlaska Rada Przedsiębiorczości 23.jpg

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady – Wojciech Strzałkowski, który zebranym przedstawił porządek obrad. Po nim głos zabrała Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przedstawiła ona narzędzia wsparcia finansowego dostępne dla przedsiębiorców w tym i kolejnym roku. Wśród nich konkurs: Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym, z naborem przedłużonym do końca stycznia przyszłego roku. To konkurs dla przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowy produkt.

– Z tym, że jest to wsparcie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw ­– podkreśliła dyrektor Perkowska.

Kolejny konkurs, zaplanowany na przyszły rok, obejmuje także duże przedsiębiorstwa i dotyczy segmentu B+R (działalność badawczo-rozwojowa). Nabór na konkurs Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej ma być ogłoszony w marcu i potrwa do czerwca 2020 r.

Dla przedsiębiorstw dostępne w przyszłym roku mają być też środki  na promocję gospodarczą. To dofinansowanie udziału w wydarzeniach zagranicznych lub krajowych, ale o charakterze międzynarodowym. Uruchomiony w marcu 2020 r. nabór ma przebiegać w miesięcznych rundach.

Z kolei dotacje na usługi doradcze o specjalistycznym charakterze to usługi  świadczone przez podmioty z listy kwalifikowanych ich dostawców. Obecnie znajdują się na nim cztery podmioty, acz lista jest wciąż uzupełniana. Trwający obecnie nabór, po styczniowej przerwie, zostanie wznowiony od lutego.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, omówiła formy zwrotnego wsparcia przedsiębiorców w ramach RPOWP. Wśród nich pożyczki oraz tzw. wejścia kapitałowe. Pożyczki wypłacane są przez tzw. pośredników finansowych. To pożyczki termomodernizacyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz w sektorze mieszkaniowym. W przyszłym roku dostępna będzie też pożyczka na zakładanie działalności gospodarczej, dla osób do 30 roku życia, m.in. bezrobotnych, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe.  W tym przypadku pośrednikiem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Ostatnim punktem spotkania podlaskich przedsiębiorców było przedstawienie informacji dotyczących regulaminu konkursu Podlaska Marka. Wśród zmian, które  bezpośrednio związane są ze środowiskiem przedsiębiorców, jest wprowadzenie biznesu jako nowej kategorii.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym przełamaniem się opłatkiem członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości oraz wzajemnym złożeniem życzeń. Marszałek Artur Kosicki podziękował Radzie za dotychczasową działalność.

– Dziękuję za wsparcie i wszelkie uwagi, nawet te cierpkie, bo i takie są czasem potrzebne – powiedział. – Mam nadzieję że będziemy nadal działać wspólnie, a ja obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żeby nasze województwo prężnie się rozwijało.

ms

facebook