Dodana: 26 luty 2021 10:09

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2021 10:34

Pierwsze plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w 2021

Sytuacja na rynku pracy, wsparcie dla przedsiębiorców oraz sytuacja w podlaskiej służbie zdrowia w związku z pandemią to tematy, jakie zostały poruszone w czwartek (25.02) podczas pierwszego w 2021 r. posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Białymstoku. Obrady prowadził przewodniczący WRDS - Sylwester Zawadzki, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. W mieniu Marszałka Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego, w obradach wziął udział Krzysztof Szeweluk, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka.

Mężczyzna siedzi przed komputerem. W jednej dłoni trzyma kartkę papieru, w drugiej myszkę.

Analizę społeczno-gospodarczą w województwie podlaskim w 2020 roku, w tym o wpływie pandemii na działalność sektora przedsiębiorstw, przedstawiła Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Przybliżyła również informacje o dotychczasowym wsparciu dla przedsiębiorców oraz bieżących działaniach m.in. o drugim naborze na kapitał obrotowy (podczas którego złożono ok. 2 tys. wniosków, do weryfikacji przyjęto 800 wniosków). Wspomniała też, że poza środkami finansowymi, urząd marszałkowski jako Instytucja Zarządzająca RPO przychyla się do bardziej elastycznej realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Opis sytuacji na podlaskim rynku pracy w 2020 i na przełomie 2020 i 2021 roku  oraz zakres wsparcia antykryzysowego dla firm przybliżyła z kolei Janina Mironowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Dyrektor wraz ze współpracownikami opowiedziała o tendencjach na rynku pracy, o trudnym klimacie dla zakładania działalności oraz spadku liczby nowopowstających firm, a także sytuacji bezrobocia w podziale na powiaty. W dalszej części wspomniała o 7 tarczach antykryzysowych (w okresie 04.2020-02.2021), w tym dwóch tarczach branżowych. Tylko w tym czasie wsparcie ze strony wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy wyniosło łącznie 540 mln zł dla 65 tys. podmiotów w regionie. Na zakończenie podkreśliła, iż toczą się dyskusje, by przyszłe wsparcie było udzielane firmom z co najmniej 70% spadkiem przychodów.

Przypomniała także o trwającym do 28.02 naborze na ochronę miejsc pracy z określonych branż (dla 41 PKD) i do 31.03 (dla 5 kolejnych PKD).

O wsparciu firm w okresie pandemii oraz statystyce danych gospodarczych powiedzieli również Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy podlaskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz Ewa Kamińska- Gawryluk, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

W drugiej części posiedzenia, poświęconej sytuacji w służbie zdrowia w woj. podlaskim w związku z pandemią oraz planowanej w najbliższym czasie restrukturyzacji w służbie zdrowia opowiedział m.in.: Maciej Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku.

Na zakończenie członkowie WRDS przyjęli również plan pracy na rok 2021.

 

Marcin Nawrocki

fot.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook