Dodana: 1 kwiecień 2021 09:13

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2021 09:13

Obradowało prezydium Podlaskiej Rady Przemysłu Przyszłości

W środę (31.03) odbyło się spotkanie prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Główne tematy to podsumowanie działalności w roku 2020 i plany na rok bieżący. Podczas posiedzenia zaprezentowano też koncepcję Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) na współpracę z radami regionalnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Artur Kosicki – przewodniczący Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości i wicemarszałek Stanisław Derehajło – wiceprzewodniczący gremium.

Marszałek Artur Kosicki

Działania Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości w 2020 roku

Podsumowując działania Rady za ubiegły rok, marszałek Kosicki zwrócił uwagę, że pomimo krótkiego czasu działalności (rada została powołana w październiku 2020 r.) i trudnych warunków związanych z epidemią, podjęto szereg inicjatyw wspierających transformację przemysłową w regionie. Między innymi wybrano projekty, które zostały zarekomendowane do wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

- Projekty, które wymieniliśmy w piśmie do premiera to Technoplex, Podlaski Park Przemysłowy Przemysłu 4.0, Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0, Smart Education for Industry 4.0 -Innowacyjne hybrydowe kształcenie zawodowe w internetowej sieci społecznościowej – wymieniał marszałek.

Dodał, że to właśnie one najbardziej wpisują się w założenia KPO.

Artur Kosicki przypomniał, że w połowie grudnia zorganizowano zawody dla młodych programistów Hackathon „Zhakuj Podlaskie 4.0”. Ich celem było stworzenie pomysłów na rewolucję przemysłową w podlaskim rolnictwie, a także promocja regionu.

- Dzięki Radzie możliwa była promocja wydarzenia na szeroką skalę. W Hackathonie wzięło udział pond 70 studentów, głównie z podlaskich uczelni, ale też ze Szkoły Głównej Handlowej i z uczelni wrocławskich – zaznaczył Artur Kosicki.

Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowały największe podlaskie firmy. Oprócz nagród pieniężnych przygotowano takie atrakcje jak m.in. przeloty szybowcem firmy Pronar, staże w najlepszych podlaskich przedsiębiorstwach.

Plany na 2021 rok

Jako najważniejsze zadania zaplanowane na najbliższe miesiące prezydium Rady wskazało kwestie udziału podlaskich projektów w Krajowym Planie Odbudowy i innych programach, umożliwiających korzystanie ze środków zewnętrznych.   

- Krajowy Plan Odbudowy to nie jedyny program, mamy nadzieję, że dzięki działaniom Rady możliwe będzie przyciągnięcie środków zewnętrznych do województwa podlaskiego – mówił Artur Kosicki.  

Wśród priorytetów znalazły się też: podnoszenie kompetencji studentów i kadr w kierunku przemysłu 4.0.; identyfikacja gotowości przedsiębiorców do transformacji cyfrowej, realizowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych promujących rewolucję przemysłową w Podlaskiem.

- Określiliśmy obszary tematyczne, teraz chcielibyśmy, aby nabrały one realnego wymiaru – podkreślił marszałek.   

Dodał też, że celem Rady jest uzyskanie wpływu na proces legislacyjny dotyczący obszarów, którymi gremium się zajmuje.

Transformacja cyfrowa we współpracy z regionami

O planach rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości i sieci regionalnych mówił Dawid Solak, członek zarządu FPPP. Informował, że instytucja zamierza aktywnie działać nie tylko w obszarze transformacji cyfrowej, ale również tworzyć mechanizmy oddziaływania na Europejski Zielony Ład.
Priorytetami jest również wzmocnienie działań na rzecz transformacji cyfrowej klastrów kluczowych i startupów, współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie tworzenia krajowych Sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH: European Digital Innovation Hubs). Są to centra, których zadaniem jest wspieranie cyfrowej transformacji zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów administracji publicznej.
Fundacja zamierza też włączać się w działania podejmowane w ramach „Strategii produktywności 2030” – dokumentu uszczegóławiającego Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. Plan Morawieckiego).

Dawid Solak podkreślał, że kluczowa dla Platformy Przemysłu Przyszłości jest współpraca z regionami i utworzenie sieci rad regionalnych - są ważnym elementem tworzenia transformacji cyfrowej w regionach.

- Obecnie rady regionalne działają w Podlaskiem i w Wielkopolsce. Do końca tego roku ma zostać powołanych jeszcze sześć, a docelowo rady regionalne powstaną w całym kraju – mówił członek zarządu FPPP.

Opinie, rekomendacje płynące z regionów będą miały wpływ na kształtowanie kierunków współpracy FPPP z instytucjami otoczenia biznesu, nauką, przedsiębiorcami, administracją, nauką i biznesem, administracją, oraz DIH.

***

Podlaska Rada Przemysłu Przyszłości to gremium, w którego skład wchodzą przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Rada jako „głos rynku” m.in. przygotowuje rekomendacje dla instytucji, które tworzą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorców. Regionalne rady przemysłu przyszłości mają charakter doradczy. Ich zadaniem jest m.in. doradztwo przedsiębiorcom i instytucjom we wprowadzaniu zmian i unowocześnianiu firm.

tekst: Aneta Kursa
fot.: Piotr Babulewicz

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook