Dodana: 1 sierpień 2020 19:33

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2020 19:33

Konwent Marszałków RP w Lubuskiem

Nowa finansowa perspektywa unijna oraz pandemia COVID -19, jej skutki i rozwiązania na przyszłość - ta tematyka zdominowała dwudniowy (30-31.07) Konwent Marszałków Województw RP. Województwo podlaskie podczas spotkania włodarzy regionów w Lubniewicach (woj. lubuskie) reprezentuje wicemarszałek Marek Olbryś.

Ilustracja do artykułu Konwent Marszałków-.jpg

- Konwent to zawsze ożywiona dyskusja, którą w tym roku zdominował temat nowej unijnej perspektywy finansowej, rozłożonej na poszczególne samorządy, drugim jakże ważnym i wciąż aktualnym tematem jest odbudowa tych działów gospodarki, infrastruktury, które ucierpiały na skutek koronawirusa. Mam tu na myśli np. przywrócenie utraconych połączeń autobusowych, czy nadrobienie strat spowodowanych pandemią w oświacie czy służbie zdrowia  - powiedział w rozmowie telefonicznej z Wrotami Podlasia, wicemarszałek Olbryś.

Lipcowy Konwent to pierwsze takie spotkanie, jakie nastąpiło po przejęciu w czerwcu br. przechodniej prezydencji przez Lubuskie. Przy tej okazji Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, podkreśliła, że tematy poruszane podczas tej prezydencji będą naturalnie nawiązywać do pandemii COVID-19. Jak dodała, w okręgu zainteresowania znajdą się nie tylko ochrona zdrowia, ale także rozwój gospodarczy regionów, dla którego warunki tworzy samorząd.

Takie stanowisko miało swój oddźwięk w tematyce Konwentu, rozpoczętego w piątek (31.07) wystąpieniem Marka Prawdy, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: „Europa po pandemii – nadzwyczajne działania w nadzwyczajnej sytuacji”. Kolejne prelekcje w dużym stopniu dotyczyły tematyki związanej z koronawirusem. Marszałkowie dyskutowali m.in. o polskim systemie ochrony zdrowia w dobie pandemii, leczeniu pacjentów z COVID-19 w polskich szpitalach, czy wsparciu samorządów w walce z pandemią.

Ile pieniędzy trafi do polskich regionów i na co będzie można je przeznaczyć – te pytania marszałkowie 16 polskich regionów zadali Minister Małgorzacie Jarosińskiej- Jedynak, która była gościem Konwentu Marszałków.

Program odbudowy to narzędzie specjalne. Dla polskich regionów jednak najważniejszy jest nowy unijny budżet. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy jego wielkość. O szczegółach mówiła podczas Konwentu Marszałków Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowy budżet UE to 1,8 mld euro. Blisko 1,1 mld euro to wieloletnie ramy finansowe, a 750 mln euro to europejski instrument na rzecz odbudowy. Na politykę spójności przeznaczono 330,2 mld euro, z czego alokacja dla Polski wynosi 66,8 mld euro.

Minister omówiła także planowane poziomy dofinansowania. I tak:

- Regiony słabiej rozwinięte oraz Fundusz Spójności - 85%

- Regiony w okresie przejściowym - nowe: Dolny Śląsk i Wielkopolska – 70%

- Regiony w okresie przejściowym: 60%

- Regiony lepiej rozwinięte (region stołeczny Warszawa) – 40%

- Program Interreg 80%

Kolejny Konwent planowany jest w dniach 23-25 września br. w Zielonej Górze. Trzeci konwent pod prezydencją Lubuskiego ma odbyć się pod koniec listopada w Mierzęcinie.

Obok marszałek województwa lubuskiego, Elżbiety Anny Polak, gospodarzy na konwencie w Lubniewicach reprezentuje: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz członek zarządu Marcin Jabłoński.

W konwencie udział wzięli przedstawiciele województw:

kujawsko-pomorskiego – marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski

małopolskiego – marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka

opolskiego – marszałek Andrzej Buła, wicemarszałek Roman Kolek

wielkopolskiego – marszałek Marek Woźniak,

zachodniopomorskiego – marszałek Olgierd Geblewicz,

dolnośląskiego – wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

łódzkiego – wicemarszałek Piotr Adamczyk

podkarpackiego – wicemarszałek Piotr Pilch

podlaskiego – wicemarszałek Marek Olbryś

pomorskiego – wicemarszałek Wiesław Byczkowski, członek zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska

śląskiego – wicemarszałek Wojciech Kałuża

świętokrzyskiego – wicemarszałek Marek Bogusławski

warmińsko-mazurskiego – wicemarszałek Miron Sycz

lubelskiego – członek zarządu Zdzisław Szwed

mazowieckiego – członek zarządu Elżbieta Lanc

***

Konwent Marszałków Województw RP powstał w 1999 r. W jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw Polski, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie tego regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP odbył się w 1999 r. w województwie Mazowieckim. To organ opiniodawczo-doradczy Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.

 

Małgorzata Sawicka

Małgorzata Półtorak

www.lubuskie.pl

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook