Dodana: 29 maj 2019 08:36

Zmodyfikowana: 29 maj 2019 08:45

Gościnna Arequipa. Podlaskie nawiązało współpracę z regionem Peru

Przedstawiciele podlaskich przedsiębiorców i samorządowców właśnie wrócili z rewizyty w regionie Arequipa, na południu Peru. W trakcie spotkania nawiązali wiele cennych znajomości, wymienili doświadczenia. Inicjowanie współpracy regonów Unii Europejskiej z regionami Ameryki Południowej to projekt Komisji Europejskiej, której zależy na wypracowaniu dobrych, partnerskich relacji między odległymi, choć podobnymi gospodarczo regionami.

Ilustracja do artykułu Wicemarszałek Marek Olbryś z wizyta w Peru (1).jpg

Województwo podlaskie zostało wybrane w konkursie na współpracę z regionem Arequipa w Peru w ramach projektu IUC-LA (Międzynarodowy Program Współpracy Miast-Ameryki Łacińskiej). Celem programu IUC-LA jest wypracowanie międzynarodowej kooperacji dla rozwoju gospodarki, wiedzy i doświadczenia, w tym w szczególności innowacji. Współpraca polega na wymianie doświadczeń, wzajemnym poznaniu potencjału inwestycyjnego, nawiązaniu kontaktów handlowych w celu rozwoju konkurencyjności regionów.

Goście na Wschodnim Kongresie Gospodarczym

Natomiast instytucją organizującą nabory w tym programie jest EURADA tj. Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Gospodarczego. Po dokonaniu oceny priorytetowych sektorów Podlasia i Arequipy stwierdzono, że sektor rolno-przemysłowy jest ważny zarówno teraz, jak i w przyszłości dla obu regionów.

W dniach 1-5 października 2018 roku przedstawiciele Arequipy gościli w naszym województwie. Delegacja z Peru odbyła spotkania z organizacjami otoczenia biznesu, z 12 przedsiębiorcami, odwiedziła Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz wzięła udział w inauguracji V Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Owocna rewizyta

Teraz, 20-24 maja 2019 roku, przyszedł czas na rewizytę. Uczestniczyli w niej przedstawiciele przedsiębiorców: Grzegorz Rytelewski, prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa, Sebastian Rynkiewicz, prezes zarządu Klastra Obróbki Metali (skupiającego 90 firm z branży metalowej i maszynowej) oraz reprezentanci samorządu: Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Izabela Łokić, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ta wizyta również okazała się owocna. Wziął w niej udział Elmer Caceres  Llica, gubernator Arequipy oraz przedstawiciele ważnych urzędów w tym peruwiańskim regionie. Nasi reprezentanci zapoznali się z ofertą eksportową Arequipy, potencjałem sektora maszynowo-metalowego, sektora ICT, sytuacją klimatyczną, kierunkami zarządzania energią. Odbyli spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Rolniczego Arequipy, tamtejszej Izby Przemysłowej, odwiedzili też wiele firm, głównie sektora rolno-spożywczego. Obie strony wykazały duże zainteresowanie nawiązaniem trwałej współpracy.

Informacja o wizycie na portalu WrotaPodlasia.pl

http://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/region-arequipa-z-peru-chce-wspolpracowac-z-wojewodztwem-podlaskim.html

 

facebook