Dodana: 18 październik 2017 11:02

Zmodyfikowana: 18 październik 2017 11:02

Forum Gospodarcze w Subregionie Łomżyńskim

Zarząd powiatu łomżyńskiego zaprasza na pierwsze w Subregionie Łomżyńskim Forum Gospodarczego. Konferencja , które odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim i wiarygodny partner w biznesie dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Ilustracja do artykułu man-76202_960_720.jpg

Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego to pierwsze w tej części województwa podlaskiego wydarzenie o charakterze gospodarczym, które ma przede wszystkim na celu budowanie marki Subregionu w Polsce i świecie. W ramach Forum chcemy uświadomić opinię publiczną w tym przedstawicieli krajów partnerskich, że Subregion Łomżyński jest kreatywny i innowacyjny a tutejsi przedsiębiorcy są wiarygodnymi partnerami w biznesie.

 

Z wszelkich dokumentów strategicznych województwa wynika, że wszystkie podregiony województwa podlaskiego cechuje niska bądź bardzo niska atrakcyjność inwestycyjna natomiast dane pn. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2015 i 2016, Banku Pekao pokazują, że przedsiębiorcy subregionu łomżyńskiego to liderzy innowacji i eksportu w regionie Podlaskim.
W 2015 roku 40% firm regionu prowadziło inwestycje a 14% firm wdrażało innowacje w tym innowacje produktowe. Działalność eksportową prowadziło 14% mikro i małych firm z łomżyńskiego podregionu. Natomiast „Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2016 roku” pokazuje dalszą tendencję wzrostową.
W 2016 roku już 44% firm prowadziło inwestycje (35% firm z subregionu białostockiego, 36% z suwalskiego) a 28% firm wdrażało innowacje, w tym produktowe. To samo opracowanie pokazuje, iż w 2014 roku w przypadku małych firm tylko w 7 województwach nakłady inwestycyjne przypadające na 1 przedsiębiorstwo były wyższe od średniej krajowej (329,3 tys. zł.), w tym właśnie w województwie podlaskim (382,3 tys. zł.) z tendencją wzrostową. To pokazuje jak duży potencjał drzemie w tej części województwa podlaskiego mało widocznego
na rynku zagranicznym.
O wyjątkowości Subregionu Łomżyńskiego świadczy też powstanie w 2016 roku Stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe skupiającego 18 samorządów (gmin, powiatów i miast) z dawnego woj. łomżyńskiego, które skumulowało potencjał subregionu, otworzyło „drzwi” do działań wykraczających poza ramy geograficzne gmin i powiatów. Stowarzyszenie stawia sobie cele i wdraża je w wieloaspektowych działaniach, mających pozytywny wpływ na subregion i całe województwo. Cele te Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie Euroregionu. Działalność Stowarzyszenia choć krótka to już przynosi sukcesy i świadczy o dojrzałości struktur samorządowych do wspierania przedsiębiorczości.

 

Projekt, o którym mowa adresowany jest do opinii publicznej subregionu, województwa oraz partnerów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów, środowisk biznesowych i około-biznesowych, samorządów, które chcą aktywnie wspierać rozwój firm na swoim terenie i sprzyjać tworzeniu się nowych partnerstw i sieci współpracy samorządowych i biznesowych.
Projektem bezpośrednio objętych jest 18 samorządów – członków Stowarzyszenia oraz przedstawiciele delegacji zagranicznych z takich krajów, jak: Łotwa, Niemcy, Szwecja, Litwa, Białoruś, Ukrainy, Bułgarii, Serbii czy Włoch.

 

fot.pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook