Dodana: 28 listopad 2018 14:08

Zmodyfikowana: 28 listopad 2018 16:05

Droga Ciechanowiec – Ostrożany ponownie w budowie

Nowy wykonawca przejął dziś, 28 listopada plac budowy drogi wojewódzkiej nr 690 Ciechanowiec-Ostrożany. Na przebudowę i modernizację trasy ma czas do sierpnia 2020 r.

Ilustracja do artykułu marsz.jpg

 

W obecności marszałka Jerzego Leszczyńskiego przedstawiciele konsorcjum firm (lider -  „MAKSBUD” oraz partnerzy:  UNIBEP S.A. i „TRAKT” ) przejęli dziś plac budowy. Umowa została podpisana 7 listopada 2018 r. To drugi wykonawca, który zobowiązuje się do przeprowadzenia tej inwestycji. Z poprzednim umowa została rozwiązana w maju br. z powodów m.in.:  dużych opóźnień, które nie gwarantowały ukończenia inwestycji w terminie. Nowy wykonawca, któremu pozostało do wykonania 95% przedsięwzięcia ma na to czas do sierpnia 2020 r. (z możliwością wyłączenia  „okresów zimowych” tj.: 15 grudnia -15 marca). Wartość kontynuacji robót budowlanych na tym odcinku drogi 690 wyniesie ponad 153 mln zł. Poprzednia umowa opiewała na blisko 70 mln zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  1. Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej Nr 690 do szerokości 7,0m (2 pasy ruchu po 3,5 m i pobocza o szerokości po 1,5 m).
  2. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0m na całym odcinku.
  3. Budowa i przebudowa zatok autobusowych (16 szt./8 par).
  4. Budowa chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych.
  5. Budowa stanowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego do  kontroli i ważenia pojazdów (strona prawa w km 22+968 k. Ciechanowca).
  6. Budowa skrzyżowań z drogami powiatowymi.
  7. Oświetlenie skrzyżowania typu „rondo” w km 33+965.
  8. Oświetlenie przejść dla pieszych.
  9. Rozbudowa systemu odwodnienia poprzez budowę i rozbudowę rowów wraz z przepustami pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe, zastosowanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych.

 

źr. PZDW

facebook