Dodana: 11 wrzesień 2018 08:09

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2018 08:09

Białystok. Ułatwienia w rejestracji pojazdów

Asystent mieszkańca, wstępna weryfikacja dokumentów, możliwość zostawienia wniosków w Informacji i umówienia się na odbiór dokumentów następnego dnia – to zmiany, które zostały wprowadzone w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. J. K. Branickiego. Nowe rozwiązania pozwoliły usprawnić obsługę mieszkańców.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Asystent mieszkańca, wstępna weryfikacja dokumentów, możliwość zostawienia wniosków w Informacji i umówienia się na odbiór dokumentów następnego dnia – to zmiany, które zostały wprowadzone w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. J. K. Branickiego. Nowe rozwiązania pozwoliły usprawnić obsługę mieszkańców.

Wdrożenie nowego rządowego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) spowodowało liczne utrudnienia dla mieszkańców i urzędów (duża awaryjność). Ponadto z roku na rok wzrasta liczba osób zainteresowanych załatwieniem spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów. Codziennie jest tam obsługiwanych ok. 400 osób. W 2015 roku w Białymstoku było zarejestrowanych 159,8 tys. pojazdów, w 2017 roku już ok. 181,8 tys.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom białostoczan wdrożyliśmy nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne usprawniające rejestrację pojazdów – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Dzięki temu możliwe jest szybsze obsługiwanie mieszkańców. Dużym ułatwieniem są także Otwarte Soboty. W tym miesiącu, w Departamencie Obsługi Mieszkańców, odbędą się dwie – 15 i 29 września.

Aby zapewnić jakość usług na wysokim poziomie i przyspieszyć obsługę interesantów, w Referacie Rejestracji Pojazdów zostały wprowadzone m.in. zmiany w Informacji. Od kilku tygodni stosowana jest tam wstępna weryfikacja kompletności składanych wniosków i oferowana pomoc przy ich wypełnianiu. Weryfikacją zajmuje się dwóch pracowników. Dzięki temu mieszkańcy wchodzą na salę obsługi interesantów z kompletnymi wnioskami. Skróciło to czas obsługi. W ten sposób zweryfikowano już ponad tysiąc wniosków.

Mieszkańcy, którzy nie mogą lub nie chcą czekać w referacie rejestracji na załatwienie swojej sprawy, mogą zostawić wnioski w punkcie informacji. Nie muszą czekać w kolejce do sali obsługi. Mogą umówić się na odbiór dokumentów na następny dzień. W miarę możliwości, np. w sprawach zgłoszenia sprzedaży pojazdu, pracownicy załatwiają sprawy mieszkańca wprowadzając dane do systemu bez konieczności kierowania go do sali obsługi.

W Referacie Rejestracji Pojazdów białostoczanie mogą także skorzystać z pomocy asystenta mieszkańca. Znajdą go w poczekalni na I piętrze. Asystent kieruje mieszkańców do stanowisk weryfikacji dokumentów, udziela informacji z zakresu spraw załatwianych w tym referacie, pomaga obsłużyć biletomat, dokonać opłat w opłatomacie.

Kolejną zmianą jest doposażenie sali obsługi w dwa dodatkowe komputery z dostępem do internetu na potrzeby weryfikacji i drukowania informacji niezbędnych przy rejestracji pojazdów np. z CEIDG, KRS. Skraca to czas obsługi i nie angażuje do tych czynności innych pracowników. Dodatkowo do rejestracji pojazdów przeniesiono do pomocy pracowników z innych referatów Departamentu Obsługi Mieszkańców.

Wprowadzono także dodatkowe otwarte soboty. Jedna odbyła się 11 sierpnia, kolejną zaplanowano na 15 września w godz. 8.00-12.00. W najbliższą sobotę białostoczanie będą mogli załatwić swoje sprawy w całym Departamencie Obsługi Mieszkańców, nie tylko w Referacie Rejestracji Pojazdów. Następna otwarta sobota odbędzie się 29 września.

za: UM Białystok

facebook