Dodana: 21 marzec 2019 10:26

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 10:26

„Podlaskie Davos” w jubileuszowej odsłonie

XX Podlaskie Forum Ekonomistów odbyło się dziś (20 marca br.) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W spotkaniu z ekonomistami wziął udział wicemarszałek Stanisław Derehajło, który zaprosił i naukowców, i przedsiębiorców do współtworzenia przyszłości regionu.

Ilustracja do artykułu XX Podlaskie Forum Ekonomistów (10).JPG

Gości przywitał inicjator forum dr Adam Szczepanowski, dziekan w WSFiZ i wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku a słowo wstępne wygłosił rektor WSFiZ w Białymstoku dr hab. Edward Hościłowicz.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło zapytany jak widzi województwo podlaskie w perspektywie kolejnych lat odpowiedział: - Aktualnie musimy zaprogramować nową strategię województwa, ponieważ poprzednia perspektywa finansowa zbliża się do końca. Musimy zdecydować, na które gałęzie gospodarki w województwie podlaskim należy położyć akcent. Jestem zdania, że Podlaskie nie może funkcjonować bez potencjału uczelni wyższych, dlatego chciałbym, żeby propozycje środowiska naukowego i biznesu zostały wpisane w strategię województwa – mówił wicemarszałek. - Uważam, że należy wziąć przy tym pod uwagę zdobyte już doświadczenie. Ocenić, czy strategia, którą przyjęliśmy kiedyś, spełniła swoją rolę; czy bodźce, które wówczas zastosowaliśmy rzeczywiście wpłynęły na rozwój gospodarczy czy tylko na wytransferowanie finansów. W oparciu o to powinniśmy spojrzeć w przyszłość. Ciekawe wyzwanie nas czeka, cieszę się na współpracę z Państwem.

Dr hab. Elżbieta Mączyńska otwierając panel naukowy pogratulowała sukcesu, jakim jest dwadzieścia lat funkcjonowania Podlaskiego Forum Ekonomistów, porównała je nawet do znanego, światowego spotkania: - W Davos jest Światowe Forum Ekonomiczne, a tu w Białymstoku od dwudziestu lat „Podlaskie Davos”. W dzisiejszych bardzo zmiennych czasach przetrwać tyle lat, to wielki sukces. Gratuluję w imieniu swoim i Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomistów, życzę wielu sukcesów i cieszę się widząc współpracę świata nauki z biznesem i władzami  samorządowymi. Prezes zaapelowała do obecnych  rektorów uczelni wyższych oraz wicemarszałka Derehajło, by wykorzystali w pełni potencjał Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na ręce władz białostockiego oddziału PTE przekazała pamiątkowy grawerton a do zasobów uczelnianej biblioteki wydawnictwa, które ukazały się pod znakiem PTE.

ał 

Ideą spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów zainicjowanych w 2008 roku jest wymiana myśli i poglądów między pracownikami naukowymi wyższych uczelni województwa, przedsiębiorcami i politykami w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz integracja środowiska ekonomistów.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Cele PTE to:  popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji i integracja środowiska ekonomistów. Więcej na stronie: www.pte.pl.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook